memleketimde.net
memleketimde.net
gazeteturk belçika haber

Etiket: Uyumlu Enerji

Esen karakaya estetik
Avrupa Birliği (AB) Çevre Hedefleriyle Uyumlu Enerji Projelerini Destekleyecek… Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim ve çevre hedeflerine uyumlu sınır ötesi enerji projelerinin desteklenmesine onay verdi. AB Konseyi, üye ülkelerdeki enerji altyapılarını modernize etmeyi ve birbirine bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı (TEN-E) yönetmeliği güncellemesinin kabul edildiğini açıkladı. Yeni kurallara göre,...
16.05.2022 20:53