İnanca Uyanlar İmanla Hareket Etmelidirler…

09.03.2022 21:44 | Son Güncellenme: 09.03.2022 21:46
A+
A-

İnanca Uyanlar İmanla Hareket Etmelidirler…

İnsanları insan yapan yönlendiren inançtır o u takip eden ibadetler ve dualardır

Bunlar içtenlikle samimane ihlaslı yapıldığı zaman faydasını görür

Allaha arz edilen ibadetler dualar ciddiyetlik ister insanın derecesini kalitesini yükselten içinden geldiği şekliyle yapaılan ibadetler samimi duygularla yapilabilen dualardır dualar ilaçtır inancın ileri boyutlarda takip edilmesi iman derecesini yükseltmesine vesile olur.

sarıgold

İnsanı Allah katında kıymetli kılan şey imandır. İman olmadan insanın yaptığı amellerin ahirette hiçbir değeri yoktur. Düşünce alanında kalıp eyleme dönüşemeyen iman, meyvesiz bir ağaç gibidir.

İman ikna olmak, inanmak ve Allah’a güvenmek demektir. İman bir ifade, İslam ise ameldir. İfadelerin doğruluğunu ameller ortaya koyar. İman sağlamsa ameller de sağlam olur“Herkes, kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar”isra 84

insanlık yaratıcısıyla arasının devamlı güzel olması samimi ibadetlere bağlı peygamberler bile imtihan sürecinde imanın yükselmesi için salih amelleri takip ederlerdi. Kin, nefret, savaş, kan, zulüm, gözyaşı ve acıların egemen olduğu dünyamızda, “Allah bütün günahları bağışlar.”Zumer 53 diyerek affeden, özür kabul eden, bağışlayan, hoş gören, yarattıklarına küsmeyen, sabırla kaçak kullarının döneceği günü bekleyen sonsuz merhamet ve kesintisiz adalet sahibi bir Allah’a inanıyoruz.

İman, ruhlar âleminde Rabbimiz’e verdiğimiz sözle başlayıp, ahiret hayatına kadar uzanan, kalbî bir kabulün ve yönelişin adıdır.

Ayet : “Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel dostturlar!”Nisa 69

iman esaslarını bilen ve bunları kalbiyle doğrulayan kişi artık inandıklarına karşı kalbî bir yakınlık hisseder.

Ayet : “De ki: Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbi’ne kavuşmayı arzu ederse sâlih, iyi amel işlesin ve Rabbi’ne kullukta hiç ortak koşmasın. Kehf 110

Amel yemyeşil yaprakları olan, olgun meyvelere sahip sağlıklı bir ağaca benzer. Kendisi güzel ve sağlıklıdır ve başkalarına da faydalı olur

Her ne kadar kalp ile tasdik gerçekleştikten sonra amel işlemeyen kişi iman dairesinden çıkmış sayılmasa da, aslolan imanın gerektirdiği şekilde hayırlı amellerde bulunmaktır.

Ayet : “İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.”Ali imran 57

İman Allah’ın varlığına, birliğine ve sıfatlarına, peygamberlerine, meleklerine, ilahî vahye ve vahyin yazılı hâle bürünmüş şekli olan kitaplara, ahiret hayatına, kader ve kazaya; kısacası Allah’tan ve peygamberinden iman edilmek üzere bizlere bildirilen her şeye inanmaktır.

Hadis : “Az olsa bile, devamlı yapılanı.” buyurup sözlerini farz olan ibadetlerden başka nafilelerde “Takatinizin yettiği amelleri yapınız.” Buhârî, Rikâk, 18, H.No: 5984

sâlih amel: Allah’a, yine Allah’ın istediği şekliyle ibadet etmek, O’nun istediği iyilikleri yapmak, O’nun istemediği kötülükleri de terk etmek. Yani sâlih amel, Allah’ın razı olduğu ıslah edici iyiliklerdir.

Bizim için örnek teşkil eden ve bizi doğru yola iletmek gibi özel ve zor bir görevi ifa eden peygamberlere gereğince iman etmek için, mutlak surette onların bazı özelliklerini bilmeliyiz.

İslam âlimleri peygamberlerin bu ortak ve zorunlu özelliklerini sekiz maddede özetlemişlerdir. Sadık yani doğru; emin ve güvenilir insanlardır. Fetânet sahibi, yani akıl ve zekâ üstünlüğüne sahiptirler. Günah işlememişler ve peygamberliklerinin en önemli emaresi ve vazifelerinden biri olarak, yüce Allah’ın gönderdiği dinî emirleri olduğu gibi insanlara ulaştırmışlardır.

sâlih amelin bünyesinde barındırdığı ve bilmemiz gereken dört temel özellik bulunmaktadır: 1- Sâlih bir amel, bir kötülüğü düzeltmek demektir ve bu şekliyle ifsadın karşısında yer alır. 2- Dürüst ve doğru bir ameldir ve bu şekliyle fesadın karşıtıdır.Araf 56 3- Özünde iyilik taşıyan bir amel olarak seyyienin, yani kötünün karşıtıdır.Tevbe suresi 102 4- Barışa ve sevgiye yönelik bir ameldir ve böylece nefretin karşıtıdır.Nisa 128-129

O hâlde bizler iman ettiğimizi Rabbimiz’e günde beş vakit beyan eder ve secdemizle tasdiklerken amellerimizin de bu imana uygun olmasına dikkat etmeliyiz.

“Erkek veya kadın, kim mümin olarak sâlih amel işlerse, elbette ona çok güzel bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”Nahl 97

Hadis : Peygamber (s.a.v.) : “Âdemoğlunun saadet (sebepleri)nden biri de Allah Teâla’nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Mutsuzluk (sebepleri)nden biri de Allah Teâlâ’dan hayır dilemeyi terk etmesidir. Keza mutsuzluk (sebepleri)nden bir diğeri de Allah’ın hükmettiğine razı olmamasıdır.” Tirmizî, Kader, 15, (2152)

Hadis : “Kuvvetli mümin, Allah nazarında zayıf müminden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah’tan yardım dile, aczini izhar etme. Bir musibet başına gelirse: ‘Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!’ deme. ‘Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur!’ de! Zira ‘eğer’ kelimesi şeytan işine kapı açar.” Müslim, Kader, 34, (2664)

O hâlde kadere iman etmemiz aynı zamanda kuvvetimizin bir göstergesidir. Çünkü bu iman, olayların kendisine değil, bizzat Allah’a teslim oluşumuzun apaçık bir delilidir. Kendisini ve bütün hayatını Allah’a yaslayanın geçmiş, an ve gelecekle ilgili kendisini bitirecek ve tüketecek şekilde korku üretmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kadere iman etmenin faydalarına erişmek için, imanımızı daima taze tutmalıyız.

Dünya hayatının huzurla dolu bir şekilde değerlendirilmesi ahiret yuduna güzel bir yatırımdır imanı kaliteye ulaştıranlara Ne Mutlu…

Facebook Yorumları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Canpol Eskişehir