Ramazan Bayramını İdrak Etme...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Ramazan Bayramını İdrak Etme...

İmtihan dünyasında insanlar için sevinç kaynağı olan iç ve dış huzuru sağlayan inancını yaşayarak dinine ibadet ve dualarına gereken değeri vererek hayat yaşantısında islam ve insanlık seviyesinin dengede tutulması manevi yönden yapılan gayretlerin sonucu olarak verilen hediyeye mükafata bayram diyebiliriz.

Ramazanı ramazan gibi geçirenler için bayram zamanı. Orucu oruç gibi tutanların reyyan kapısından giriş zamanı. Evvelinde rahmete, ortasında mağfirete ulaşıp sonunda ise cehennemden azat olanların bayramı.

Müslümanların varlık problemi çektiği şu bayramda Müslüman olma şuuruyla uyanma vaktidir.

Hadis :“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhari, Edeb 27)

Hadis:“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”( Buhari, Mezalim 3)

Dünya imtihan dünyasıdır. Bu imtihanı sabırla üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmekle kazanacağız.

Ayet :“…Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…” (Rad, 11)

Müslümanların arasında bulunması gereken merhamettir. Ancak günümüzdeki fitneler sebebiyle merhamet bulunması gereken kardeşler arasına ayrılık düştü.

Ey bayram sabahında aynı kıbleye, aynı Rabbe yönelenler! Toplumsal kardeşliğimizi pekiştirelim.

Günümüzde Müslümanlar inanca dine kitaba peygambere yaratıcıya ibadet ve dualara maneviyata saygısı kalmamış nefsani ve şeytanı duygu ve düşüncelerle hareket eder nefsinin esiri haline gelmiştir en kısa zamanda bu tavrından uzaklaşması tevbe etmesi doğru olanları yapması yanlışlardan uzaklaşması isabetli olur.

Gerçek dini bırakıp ( Ayet : Kuşkusuz Allah katında din İslâm’dır. Ali Imran 19) başkalarını taklit etmek kendisine devamla zarar getireceğini unutmamalıdır! Hadis:“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”(Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031)

var olan inanca sahip çıkmazsak verilen tavsiye edilen emir ve yasakları takip etmezsek başkalarının yönetimiyle hayatını devam ettirme zorunda kalır bakın kuranın güzel ifadesini hatırlayalım ?

Ayet :“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Maide, 54)

Küslük haram olduğu halde, haram olan şeyi neden devam ettiriyoruz?

Kardeşinin, evladının, ana-babasının, eşinin yaptığı bir hatadan dolayı birbirini affetmeyenler! Şu hususu iyice düşünsünler. Yüce Rabbimiz bir hatamızdan dolayı bizi kulluğundan çıkaraydı bir sözden, bir davranıştan dolayı bizleri affetmeyeydi hangimiz O’na kul olabilirdik. Bize ne oluyor ki, Yaratanımızın bize karşı yapmadığını biz başkasına reva görüyoruz. Rabbimiz bizim gibi bize muamelede bulunurda bizi affetmezse. Şimdi yeniden düşünme fırsatı. Bu bayram sabahında affedenlerden olup Rabbimizin affına mazhar olma vakti.

Bu bayram dua zamanı. Duamız olmasa değerimiz olmaz.

Ayet :“Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” (Furkan, 77)

Bu bayram günahlarımıza bir dur deme vakti günah fıtratı kirletiyor. Kalpleri paslandırıyor.

“Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları (günahlar) kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifin, 14)

Oysaki biz Ramazan ayından çıktık. Temizlendik inşallah. Şimdi bir daha kirlenmeme vaktidir.

“Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Furkan, 70)

Bu bayram menfaatlerimizle dinimiz çeliştiğinde dinimizi tercih etmeyi hayat tarzı haline getirme kararını verme vaktidir.

Dindarlık menfaatlerimizle dinimiz çeliştiğinde tercihimiz din olmasıyla ilgilidir. Ramazan bu bilinci bize çok güzel anlattı

İbadetlerde devamlılık esastır. Bayram bitmenin değil yeni bir hevesle yeniden başlamanın vaktidir.

Ramazan ibadeti ahlak haline getirip bir daha bırakmama bilincinin kazanılması gereken bir aydır. Yoksa ibadeti belli bir aya sıkıştırma ayı değildir Ayet “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

Ayet “Onlar ki, (kurtuluşa erenler) namazlarını kılmağa devam ederler.” (Müminun, 23/9)

Ramazanda ibadetlerimizi ahlak haline getirmeye çaba gösterdik. Rabbimizin yasaklarından kaçınmaya çalıştık.

Rabbimizin yasaklarından kaçınmaya çalıştık. Artık bu hali tüm yıla yaymamız gerekmektedir. Her ayımız ramazan, her günümüz kadir, her gördüğümüzü Hızır bilme şuurunun canlı tutmamız gerekmektedir. Böylece dünyadan huzurla ayrılacağız. Üzülenlerden değil, sevinenlerden olacağız.

Ramazan Bayramının tüm insanlığa mahlukata ve islam alemine hayırlar getirmesini Cenab-i Allah tan niyaz dua ederim herkesin bayramını tebrik ederim ...

  • Tarih: 14.05.2021 00:02