Manevi Derece ve Regaible Rağbet Bulma...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Manevi Derece ve Regaible Rağbet Bulma...

İmtihan süzgecinden geçen insanlık dünya hayatının geçiciliği içerisinde kul olmanın teslimiyetinin bilincinde olması hayat süreci içerisinde sabrın ve şükrün takibi hayat dengesini sağlamasına vesile olacaktır manevi değerlerin yükselmesi insanların inançlara sahip çıkarak ibadet ve dualarla yol bulması kitap ve peygamberler vasıtasıyla rehberlik izlenimini hatırlaması hayatının her diliminde iç ve dış huzuru sağlayacaktır.

Yüce Dinimiz İslam; insana Rabbini tanıtmak, var oluş gayesini bildirmek, dünya ve ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir. İslam, Kur’an’ın rehberliğinde, Peygamberimizin örnekliğinde şekillenmiş değerler ve kurallar bütünüdür. Müminler öteden beri bu değerlere sımsıkı sarılmış, bu kurallara uyarak İslam’ı doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru yaşamak için gayret göstermiştir. Ne var ki hak, hakikat ve istikamet dini olan İslam’ı, dünyevi çıkarları uğruna istismar etmeye çalışanlar da dünden bugüne var olagelmiştir.

Ayet“Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları size emretti. ” En’am, 153.

Hadis“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır.

Rehberliğin en güzeli, rehberliğidir.”Nesâî, Îdeyn, 22.

Ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak Cenâb-ı Hakkın, kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar, maddî ve manevî kurtuluşumuza, ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir. İslam’ın eşsiz güzelliği ile gönüllerimizi buluşturan Hz. Muhammed(sav) e salât ve selam olsun.

“De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Zümer, 53

Bu mukaddes zaman içerisinde Rabbimize yönelip, O’nun rızasını kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz yumuşasın, cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla nefsimiz arınsın.

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması. da ancak ilahi dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yeme içmede, giyim kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır.

Hadis “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.” Buhârî, Îmân, 29.

İslâm’ın ilkeleri arasında, her insan için doğuştan kazandığı haklar ve üstlenmesi gereken sorumluluklar belirlemiştir. İmanla başlayan bu sorumluluklara riayet edenleri, dünya ve ahiret mutluluğuyla müjdelemiştir.

Herkesin rağbetinin olması huzura erişmesi maneviyatının yükselmesi insan olduğunu anlaması her türlü mahlukata saygı duyarak hizmet etmesi erdemliktir her zaman dilimi gelir geçer önemli olan geçmişten ibret almak aynı hataları yapmamak doğrular olanlarla yolla devam etmek geleceğe yatırım yapmak her insanin görevi olsa gerek herkesin manevi gün ve geceleri değerleri hayırlı mübarek bereketli olsun dualarla selametle !!!

DUA!!!

“Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.”

Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b.Hanbel, I, 259.

  • Tarih: 18.02.2021 00:01