Kadir Gecesinin Dindeki Yeri...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Kadir Gecesinin Dindeki Yeri...

Kadir Gecesinin Dindeki Yeri...

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak da eyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Yüce Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenleri bu hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine mübarek kadir gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın zirveye çıkmaya başladığı bir geceye ulaştık Elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabbimize hamd-ü senada bulunuyor, O’nun peygamberi (s.a.s.)’e salat ve selamda bulunuyoruz.

Ne büyük bir nimet. Yeni bir kadir gecesine daha kavuştuk. Ne büyük bir lütuf. Bize bir fırsat daha verildi. Ne büyük bir rahmet. Rahmetin tecellisi olan Cebrail (a.s.)'ın Rabbimizin inayetiyle dünya semasına indiği bir geceyle buluştuk. Ne büyük bir mağfiret. Affa uğrayabileceğimiz bir gece daha bizlere nasip oldu. Bizlere nimetlerini bahşeden, sayısız lütuflarla bize rahmet eden, bağışlanmamız için bizlere fırsatlar yaratan ve bizleri mübarek bir güne kavuşturan Allah-u Teala (c.c.)'na sonsuz kez şükrediyoruz.

Bir gün Peygamberimiz (sav) , İsrail oğullarından Allah’a 80 sene ibadet edip bir göz açıp kapayacak süre bile isyan etmemiş olan dört kişiden bahsetti, bunların Eyüp (a.s.), Zekeriya (a.s.), yaşlı adamın oğlu Hazkiyal ve Yuşa bin Nun olduğunu bildirdi. Resullullah (sav)in ashabı, bu duruma hayran oldular.

Bunların makam ve derecelerine ulaşmanın imkânsız olduğunu düşündükleri sırada Cebrail (a.s.) gelip dedi ki,

“ Senin ümmetin bu kişilerin seksen yıllık ibadetlerin hayran oldular, hâlbuki Allah Teâlâ ondan daha hayırlı iyi bir şeyi senin ümmetine indirdi.” Ve Kadir süresini okudu. Peygamber (sav) ve beraberindekiler bunun üzerine çok sevindiler.” Hadislerle K.Kerim Tefsiri. 15/ 8540.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gerçek şu ki, Biz Onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirmeye (başladık).

2. Kadir gecesinin (kıymetinin) ne olduğunu sana bildiren nedir (anlatayım mı) ?

3. Kadir gecesi, (sıdk ile tevbe ederek, bütünüyle Kur’an’a yönelmeye karar verip ibadetle geçirenler için) bin aydan (yaklaşık 83 yıldan, yani bir insan hayatından) daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh onda (o gece boyunca) Rablerinin izniyle, her bir iş (ve her mü’min kişi) için sürekli inip durmaktadır.

5. (O gece) Fecrin çıkışına (tan yeri ağarıncaya) kadar, (manevi) bir selamet ve esenlik (fırsatıdır. O gece; kurtuluş ve kutluluk zamanıdır).

Hadis:"Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!

"Buhârî, Leyletü'l-kadr, 3

Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ışığında Kadir gecesi ile ilgili şu hususların ön plana çıktığını görmekteyiz.

1.Bu gecede Kur’an indirilmeye başlanmıştır.

2.Bu gece Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber (s.a.s.)

Peygamberlik vazifesinin başladığı bir gece.

3.Bu gece Kur’an ve insan buluşmasının ilk yaşandığı bir gece.

4.Kadir gecesinde insan ile buluşan Kur’an’ın ilk ayetleri ise “oku”dur. Kur’an-ı, Peygamberimizi, hayatı, alemi, kendimizi okumalı, Rabbimize yönelmeliyiz.

5.Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününde aramalıyız.

6.Ramazan ayının son on günü geldiğinde diğer zamanlarda yapmış olduğumuz ibadetleri biraz daha artırmalıyız.

7.Bu gece içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

8.Bu gece Cebrail (a.s.) ve melekler Allah’ın izniyle her türlü iş için dünya semasına inerler.

9.Bu gece tan yerinin aydınlanmasına kadar esenliktir.

10.Kadir gecesinin farkında olan, ihya eden insan için bağışlanma, esenlik, dünyevi ve uhrevi birçok güzellikler mevcuttur.

11.Kandil geceleri birlik ve beraberliğimiz için birer ganimettir. Bu gecelerde birbirlerimizi unutmamalı, hayır ve duada bulunmalıyız.

Ayet: “Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” Duhan, 1-3

Ayet “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”Yunus 57

Ayet : “Elif Lam Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ”Bakara,1-2

Sevgili Peygamberimiz, Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı.Müslim, İtikaf, 8

Dua :“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleride affeyle”

  • Tarih: 08.05.2021 03:10