İnsanlar İnançlarını Yaşayarak Kendilerine Gelmelidirler...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İnsanlar İnançlarını Yaşayarak Kendilerine Gelmelidirler...

İnsanları insan yapan inançtır. Dünya hayatı devam ederken insanlık imtihan sürecinden geçerken her türlü şeye dikkat etmek zorundadır. inişli çıkışlı doğrusuyla yanlışıyla saygısıyla sevgisiyle inançlısıyla inançsızıyla herkesin dayandığı inandığı rahatta ve zorda illaki bir yere dayandırarak ilahi sisteme yönlenmesi huzura ulaştırma yönünde vesiledir. insanlığı huzurlu eden inanca bağlı iyilikler ve güzelliklerdir!

Kâinatın yaratılışında ve varlık âleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hâkim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır.

Müslüman iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur.

“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.”

(Âl-i İmrân 110. ) inançla bağlantılı imani yaşantı akabinde sevabı getirir ahlaki güzelleştirir insanlık derecesinin yükselmesi yönünde saygınlık kazandırır dolayısıyla;hayatta adalet, merhamet, saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi, güzel ahlâka dair ne varsa, hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği yaşatırken, diğer yandan da Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini yalan ve iftirayla, zihnini su-i zanla kirletmez. Fitne ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin peşine düşmez. Zira o bilir ki insanların şeref ve haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hıyanet ise kötülüğün bir şubesidir.

“İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle

Buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.”Müslim, Îmân, 78. “

Her insan inanmış olduğu inancın gerektirmiş olduğu kuralları ibadetleri yerine getirdiği zaman insanlıkları güzelleşir iyilikleri artar merhametleri çoğalır işte o zaman insanlık kendine gelir.Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım.

İnsanlar inançlarını ikinci plana aktardığı zaman her türlü sorunlar başlar ve devam eder gider çünkü her şeyi yaratan bir yaratıcı var herkes inanmalı kurallarını takip etmeli ve hayatlarına uygulamalıdırlar ?

“Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”Kasas 77.

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. inançlı insanlar kaliteli Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır.

“Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.”Buhârî, Îmân,29.

Bir senedir zor süreçler yaşayan insanlık maddi manevi sıkıntılara girerek üzülerek hüzünlenerek bazen hayattan kopmak derecesine gelenlerde oldu ? iste her zaman ilaç olan inanç ibadetler ilahi adalete ulaşan dualar herkes için ilaç olmalıdır ! insanlar maneviyatı ikinci plana attıkları için hayatlarının her diliminde sıkıntılara maruz kalmaktadırlar. Her zaman diliminde çözüm ve teselli olarak !!!

İmtihan olduğumuzu yaratılış gayemizin kulluk ve ibadet olduğunu! maddi manevi zenginliklerin iç ve dış huzurların inançla Allahı anmakla tanımakla olduğunu unutmayalım! inancımıza insanlığımıza güzel ve faydalı olan her şeyimize sahip çıkarak hayatın her diliminde kuran-ı Kerimi okuyarak anlayarak uygulamaya Ne dersiniz...

  • Tarih: 10.02.2021 00:22