Memleketimde Net Gurbetçinin Yeri Memleketimde.Net Gurbetçi Portali
Memleketimde Net Gurbetçinin Yeri Memleketimde.Net Gurbetçi Portali

SILA-İ RAHİM:

28.06.2024 14:25 | Son Güncellenme: 28.06.2024 14:26
A+
A-

SILA-İ RAHİM:

Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlâkı kuraldır.

İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi prensibi son derece önemlidir.

Sıla-i rahim; ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel ilişkiler kurmaktır. Onlarla bağlarımızı koparmamaktır. Sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. İhtiyaç duydukları anda yardımlarına koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup kaldırmaktır. Birbirimize şefkat, merhamet ve muhabbetle destek olmaktır. Sadece bizimle ilişkilerini devam ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır.

Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. İstediğimiz anda dünyanın diğer ucundaki insanlarla sesli ve görüntülü irtibat kurabiliyoruz. Ancak bütün bu gelişmelerin aksine gün geçtikçe birbirimizden daha da uzaklaşıyor, en yakınımız olan anne babamızı dahi ihmal edebiliyoruz. Her geçen gün kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor ve bireyselleşiyoruz. Günümüzde, evlatlarının yolunu gözleyen, yalnızlığa terk edilmiş nice ana-babalar var. Halinin hatırının sorulmasını bekleyen nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını dileyen nice yakınlarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız var. Rahmet vesilesi olan bereketinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Anne-babamızın gönlünü hoş tutalım. Akrabalarımızdan samimiyet ve muhabbeti, selamı ve içten bir tebessümü esirgemeyelim. Bayramlarda, düğün ve cenazelerinde onları yalnız bırakmayalım. Çocuklarımız, büyüklere hürmet etmeyi, yakınlarımızı sevindirmeyi bizden öğrensin. Yavrularımız, sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını, üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını bizden görsün.

sarıgold

Hadis : Sıla-i rahim, Rahmân olan Allah’tan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür; kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.”Tirmizî, Birr, 16.

Ayet : Şüphesiz Allah, adaleti (hâkim kılmayı ve uygulamayı), ihsanı (görevini tastamam yapmayı ve iyilik ehli olmayı), yakınlara (ihtiyaçlarını karşılayacak oranda) bağışta bulunup bakmayı emreder; çirkin hayâsızlıktan (fahşadan), kötülük ve fenalıklardan, azgınlık ve zorbalıklardan (ise yasaklayıp) sakındırır. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye size öğüt vermektedir.

Ayet : “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-baba- ya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, ya- kın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” Nisa 36

Hadis :“Kim rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.” Buhârî, Edeb, 12.

Hadis :“Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır.” Tirmizî, Zekât, 26.

Ayet : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eza (gönül kırma) gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Bakara 263

Hadis : “Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla, kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir. Buhari, Edep, 15, VII, 73

Hadis : Kim, rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın. Buhari, Edep, VII, 72

Hadis :Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. Tirmizi, Zekât, III, 46

Sıla-i Rahim Yapmanın Önemi ve Bize Kazandırdıkları.

1-İmanın Gereği ve Müslüman’ın vazifesidir.

Hadis : “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”(Buhari, Edeb,31.)

2- Allah’ın Korunması İstediği Bağdır.

Hadis :“Rahim (akrabalık), Allah’ın rahmetinin eserlerindendir. Allah ona şöyle demiştir: Kim seni korursa, Ben de ona merhamet ederim. Kim seni koparırsa, Ben de ondan ihsan ve rahmetimi keserim.” (Buhârî, Edeb,13.)

3-Sıla-i Rahim Amellerin Faziletlisine ve Cennete Ulaşma vesilesidir.

Hadis :“Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır” (Tirmizi, Zekat, 26.)

Hadis :“Allah’a ibadet edersin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin, bir de sıla-i rahmi yerine getirirsin (akrabalarla bağlarını sürdürürsün).” (Buhârî, Zekât, 1 )

4- Rızkın Genişlemesine, Ömrün Bereketlenmesine ve Amellerin Kabulüne Vesiledir.

Hadis : “Kim, rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.” (Buhârî, “Edeb”, 12,)

Hadis :“Mükâfâtı (sevâbı) en hızlı verilen tâat (hayır ve iyilik), sıla-i rahimdir. Bir ev halkı, her ne kadar kötü olsalar da, sıla-i rahim yaparlarsa, malları artar, nüfusları da çoğalır. Ev halkı sıla-i rahim yaptıkları müddetçe, hiçbir şeye muhtaç olmazlar.”(Ebu Davud, Edeb, 51.)

Hadis : “Her Cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah’a arz olunur. Ancak akrabasıyla alâkasını kesen kimsenin amelleri kabul edilmez.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, s. 61)

5- Duaların Kabulüne Vesiledir.

Hadis : “Semânın kapıları, kat’ı rahim yapana (akraba ilişkisi gözetmeyene) kapalıdır.”(Taberani, el-Kebir, IX, 159.)

Hadis :”Bir kul, günah olan veya akrabasıyla bağı kesmesine yol açan bir şey dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur.” Ashâb-ı Kirâm: “Ya Rasûlüllah! Acele etmek ne demektir?” diye sorunca Hz. Peygamber: “Nice defalar dua ettim de Rabbimin, duamı kabul buyurduğunu gördüğüm yok, der. Nihayetinde bıkar ve duayı bırakır.” (Müslim, “Zikr”, 92.)

Hadis :”Yeryüzünde bir Müslüman Allah’tan bir şey dilerse, günah bir şeyi istemedikçe veya akrabası ile ilgisini kesmeyi arzu etmediği

sürece, Allah onun dileğini mutlaka yerine getirir veya ona vereceği şey kadar bir kötülüğü kendisinden giderir.” (Tirmizî, “Da’avât”, 115)

6- Kat’-ı Rahim (akraba ilişkisini kesen) Yapan Topluluğa Rahmet İnmez.

1- Akrabalar arasında Allah’ın emrine uygun şekilde davranmak, herkesin bilip öğrenmesi ve uygulaması gereken bir husustur.

2-İnsan, yakınlarının sevinmesine sevinir, üzülmelerine ise üzülür. Sıla-i rahim, insanların birbirlerine karşı merhamet duymasına vesile olur.

3-İnsanların birbirlerine karşı uygun davranış sergilemelerinde akrabalık rolüne vurgu yapılır.

4-Kur’ân’da münâfıkların ve lânete uğrayanların belirgin özelliği olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmaları ve akrabalık bağlarını koparmaları gösterilir, (er-Ra’d 13/25; Muhammed 47/22).

Cenab-ı Hak, sıla-i rahimi laykınca muhafaza etmeyi,

– Sıla-i rahimle Rabbimizle olan bağımızı sağlam tutmayı,

-Sıla-i rahim yaparak bereket ve hayra kavuşmayı,

-Sıla-i rahim yaparak dualarına icabet edilen kullarından olmayı,

-Sıla-i rahimi muhafaza edip, Rahmanın merhametini topluma yaymayı, bizlere nasip eylesin.

kıymetli okuyucularımız insan olarak hepimizin görevi olan insani iletişimler akraba arkadaş akrama eş dost komşu din dil ırk renk gözetmeksizin insanlarla hak ettiği şekliyle bizlere yakışan insanlığımızı takip etmeye ne dersiniz …

Ayet De ki: “Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir.”

isra 84

Ayet :(Her insanın) önünden ve arkasından Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. (Kişiler) kendilerindekini değiştirinceye kadar Allah hiçbir toplumu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri döndürülme diye bir şey yoktur. Onların O’ndan (Allah’tan) başka yardımcıları da yoktur. Rum 11.

Facebook Yorumları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Canpol Eskişehir