Zorlukları Sabır ve Dua ile Aşabilme...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Zorlukları Sabır ve Dua ile Aşabilme...

İnsanlar için hayat devam ederken her türlü şeylerle karşılaşma mücadele etme çalışma kazanma idealindeki hedefe ulaşabilme çözüm sonrası herkese faydalı olabilme gayret ve çabası içerisinde olma duygu ve düşüncesini taşıma hissetme Emeline ulaşabilme her türlü işlerini icraata dönüştürme yaratılışında olan özelliğidir insanın!

Bizi zorluklar karşısında diri tutan en büyük gücümüz imanımızdır. İmanı bize lütfeden Rabbimiz, varlıkta ve yoklukta, bollukta ve darlıkta, farklı sıkıntılar karşısında nasıl davranacağımızı bize öğretmiştir. Akıp giden hayatın, acısıyla tatlısıyla bir imtihan olduğunu bizlere haber vermiştir. Bu imtihan karşısında kulluk şuuruna, tedbir ve sorumluluğa, sabır ve metanete, dua ve tevekküle sarılmamızı emretmiştir.

Kendisi ve çevresindekiler hakkında sorumluluk bilinciyle davranmak, mümince bir tavrın gereğidir. Her birimize de ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. hepimiz hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumakla mükellefiz. Allah’ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muhafaza etmekle yükümlüyüz.

Hayat süreci devam ederken her türlü zorluklara göğüs germek çıkan engeller karşında pes etmemek mücadeleye devam etmek erdemliktir?

Ayet:”Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.inşirah 5-6”

İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bir diğer görevimiz ise ferasetli ve metanetli olmaktır. Çünkü mümin, sağduyulu, akıl ve mantık çerçevesinde hareket eden, sabırlı insandır. Biliyoruz ki, bu hayatta yaşadığımız her olay, kulluğun gereğidir. Karşılaştığımız her durum, dünya imtihanının bir parçasıdır.

Millet olarak nice zorlukları birlik-beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle, bilgiyle, hikmetle, sabır ve duayla atlatacağız inşallah. Yeter ki sorumluluklarımızın bilincinde olalım. Tavsiyelere, kararlara ve tedbirlere titizlikle uyalım.

Ayet:“Başınıza gelen her musibet, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder.Şura 30

Ayet:Andolsun, Biz sizi; biraz korkuyla (doğal ve sosyal afetler ve düşman saldırılarıyla), açlık (ve kıtlıkla) ve bir parça da mallardan, canlardan ve semerat (ürün ve evlatlar) dan noksanlaştırmakla (hastalık ve sakatlıkla) imtihan edeceğiz. Sabır (sükûnet ve teslimiyet) gösterenleri müjdele (ki, sadece onlar sevaba ve başarıya erişeceklerdir) .Bakara 155

Hayat sürecinde karşımıza çıkan her türlü sorunlar zorluklar takip edilen çözümler olması gereken. kurallardır ilahi sistemde plan proje düzenler nizam disiplin saygınlık içerisinde doğruluk vardır. insanlar olarak yaratılışımızdan buyana var olan her türlü olaya karşı sabrın olmayışı yanlış yapıldığında pişmanlık duyulması doğrular çizgisinden gidilmesi huzura götüren güzel olgulardır.

Zorlukları toplumsal ve şahıs olarak nasıl aşabiliriz

sağlam inançla ibadetleri takibiyle duaların yapılmasıyla maddi manevi çalışmalarla birlik beraberlikle hayatımızın her diliminde sabrın şükrün hamdın olması huzura ve başarıya ulaştırır.Fiili ve manevi duanın hayat şartlarında işlemesi insanlığı maddi manevi motive eder dim dik ayakta tutar…

  • Tarih: 20.06.2020 02:18