MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

Köşe Yazıları / Ali Sağlam

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

M illeti için canını veren
U lusu için yardan geçen
S amsundan çıkıp gelen
T ürkiye cumhuriyetini kuran
A tatürk tür benim liderim
F azla söze gerek yok
A tatürk tür benim başbuğum...

K ahramanca cephede çarpışan
E zerek düşmanı mahfeden
M illetiyle bir bütün olan
A tatürk tür benim liderim
L iderim başbuğum benim...

A skerleriyle destan yazan
T arihe altın harflerle yazdıran
A vrupayı dize getiren
T ürkiyeyi yurt vatan yapan
Ü lke olarak bize bırakan
R umu Yahudiyi yerle bir eden
K urtuluş mücadelesini başlatan atamdır benim...

Ali Sağlam / Şiir ve derleme

  • Tarih: 19.05.2020 00:04