Kurtuluş İçin Zamanı İyi Değerlendirme...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Kurtuluş İçin Zamanı İyi Değerlendirme...

Kurtuluş bir suçtan arınma rahata kavuşma yaşanılan hayatta özgürlüğü ile buluşma önceden yaşanılmış yanlışlara hatalara yaşanılanlara pişman olarak islam nazarında tevbe ederek bir daha yapmama adına Allah'a söz verme yeni sayfa açarak islam penceresinden bakarak doğru yolu takip etme düzeninin hayatta uygulanmasına beart diyebiliriz.

insanlar olarak özellikle islam dininin temsilcileri müslümanlar olarak hayat süreci imtihanlarla geçerken kulluğumuzun günlük hayatta ibadetlerimizin düzenli ve devamlı olması dünyalık ve ahiretlik iç dış huzuru sağlayacaktır kuran da ümit verici ayetler sözler bizleri motive eder hayat zaten ümitle korku arasında sabırla şükür arasında takip edilen bir süreç değilmi insanları insan yapan belkim sultan yapan inançtır inancın gereği olan ibadet ve dualardır.

Unutmayalım ki, kaybedilen birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden kazanılabilir, insan zamanla mal, mülk ve servet sahibi olabilir, ama boşa geçirdiği zamanını ve gayesinin dışında harcadığı ömür sermayesini asla geri getiremez. Allahın yanında herşeyin bilinmesi fakat senelik olarak kulların durumunun dosya liste halinde teslimatın olduğu bir gecedir bundan dolayıdır ki gecesi(salı akşam) ibadet gündüzü(çarşamba) oruçlu geçirmede fayda vardır.

Peygamber(sav) o gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar,“Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya duçar olan yok mu, ona afiyet

vereyim!..” buyurduğunu müjdelemiştir. İbn Mâce, İkâmet, 191

Yeni temiz sayfanın açılacaği bir gecede kötülük ve zulümden uzak durma günahlara tevbe etme Allaha kul peygamber(sav) ümmet islama ve kurana hizmet yönünde gayret gösterme hepimizin sorumluluğu içerisinde olmalıdır ki kurtuluşa erelim.

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

-----------Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!…” (Furkân sûresi, 58)

“Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

----------- Allah’ı Çokça Zikretmek

“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (A’râf, 205)

“Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (Müzzemmil, 8)

“…Allâh’ı zikretmek, elbette en büyük (ibâdet)’tir…” (Ankebût, 45)

------------Sadaka Vermek:

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

“Yarım hurmayla da olsa Ccehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

Ayet:“Kullarım, beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”Bakara 186

“Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin.”Hakim, Müstedrek,IV, 341

---------Dakikalar servetimizdir dua ederken

1- pişmanlıkla umut arasında
2-ümitle korku arasında hayat takip edilmeli.
3-Dünyayı ahirete tercih ettiysek tevbe edelim

kin nefret hesaplarını, silelim yaratılmışlara eşit davranarak af edelim kötülüğe götüren yollara setler çekelim hırpalanmış gönlümüzü kuranla canlandıralım hata ve kusurlarımızdan bir daha dönmemek üzere tevbe edelim gönül coğrafyamızı islamın güzellikleriyle süsleyelim ibadet ve dualarla besleyelim kardeşliği birliği beraberliği yardımlaşmayı kuvvetlendirilmesine vesile olmasını dileyelim Peygamber (sav) in dilinden

"Allahım gazabından rızana cezadan affına senden yine sana sığınıyorum sen gözlerimizi açıp kapayıncaya kadar olsa nefsimizle başbaşa bırakma Allahım senin herşeye gücün yeter. Ömrümüz bereketli imanımız ihlaslı hayatımız ihlaslı dua ve ibadetlerimiz makbul iç ve dış huzurumuz daim olsun islam aleminin kurtuluşuna vesile olsun Amin..

  • Tarih: 09.04.2020 02:05
  • Güncelleme: 09.04.2020 02:07