Kadir Gecesi ve Fazileti...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Kadir Gecesi ve Fazileti...

Kadir Gecesi ve Fazileti...

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir.

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Ayet :Kadir suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gerçek şu ki, Biz Onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirmeye (başladık).

2. Kadir gecesinin (kıymetinin) ne olduğunu sana bildiren nedir (anlatayım mı) ?

3. Kadir gecesi, (sıdk ile tevbe ederek, bütünüyle Kur’an’a yönelmeye karar verip ibadetle geçirenler için) bin aydan (yaklaşık 83 yıldan, yani bir insan hayatından) daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh onda (o gece boyunca) Rablerinin izniyle, her bir iş (ve her mü’min kişi) için sürekli inip durmaktadır.

5. (O gece) Fecrin çıkışına (tan yeri ağarıncaya) kadar, (manevi) bir selamet ve esenlik (fırsatıdır. O gece; kurtuluş ve kutluluk zamanıdır).

Hadis“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.”Buhârî, Fadlu Leyleti'l-Kadr, 3.

Bu gece kıymetini kurandan öğreniyoruz . çünkü, insanlığa öğüt, kalplere şifadır. Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların yolunu aydınlatan bir nurdur. Allahın kullarına ikramıdır.

Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir hayat kitabıdır.

Zorlukları aşmada, doğru kararlar vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir rehberdir.

Küçük büyük, kadın erkek, herkes için umut ve bereket kaynağıdır. Kur’an, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel hükümleri içerir.

huzurla beraber kurtuluşun buluştuğu ilahi sistemdir

Ayet:“Bu Kur’an, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptırOna uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin.”Enâm,155.

ilk emir oku “Yaratan rabbinin adıyla oku!”Alak 1

Allah’ı tanımayı, varlık âlemini okumayı, ders ve ibret almayı emreder. Allah’ın adıyla ve yalnızca O’nun rızasını elde etmek, insanlığa faydalı olmak için ilim elde etmeyi öğütler.

Ayet:“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.”Ali Imran 19

-------------Müslümanlar bunları bilerek takip etmeli...

1-insanlar olarak imtihan oluyoruz 2-iyilik yapmlıyız 3-kötülüklerden uzak durmalıyız 4-insanlar ve mahlukat arasında eşit adaletli davranmalıyız 5-)günahlarımıza tevbe etmeliyiz 6-dua ve ibadetlerde devamlılık 7-sabır ve şükrü takip nankörükten uzak durmalıyız

Dünya hayatında sadece Allaha kulluk nefse ve şeytani sisteme uymamak doğru olandır.

Ayet:7. Nefse ve onu biçimlendirene,

8. Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyanını ve ita'atini) ilham edene andolsun ki:

9. (Allah'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

10. (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır. Şems 7-10

Allah’a saygılı olmayı kul olduğumuzu insan olarak imtihan sürecinden geçtiğimizi unutmamak iyilikte yardımlaşma hiç kimseye haksızlık yapmamak günahta yarışmamak islama göre müslüman olmak.

Ayet“İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın.”Maide 2

Allah’ın rızasını gözetmeli ve insanlığın hayrı için çaba göstermelidir. Kulluk ve takvada, iyilik ve ihsanda yardımlaşmalı, günah ve inkâra, zulüm ve düşmanlığa sebep olabilecek söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Ayet“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”Tevbe 119

“İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece ‘İman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Ankebût,2.

Unutulmamalıdır ki hayat devam ettikçe güzel faydalı şeylerle meşgul olmak nefis için değil nesil için çalışmak.

Ayet“ Ayet:Şüphesiz iman edip salih amellerle uğraşanlara gelince; Biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini asla zayi etmeyiz. Kehf 30

Cenab-ı Hak, mülkün yegâne sahibidir. İyilik de kötülük de O’nun katında malumdur. Rızası doğrultusunda çalışanı, gönülleri yapanı, garipleri sevindireni, imanının gereği ile hayatını imar edeni asla ihmal etmez. Samimiyetle yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz.

Ayet:“Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.”Hac77

Hadis“Akıllı kişi, alçak gönüllü olan, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.”Tirmizî, Sıfatü‘l-kıyâme, 25.

Ayet: “Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.”Tekâsür, 8.

Hayat surecinde herkes her mahlukata saygı duyarak yardım etmek mecburiyetinde olduğunu unutmamalıdır

feyzinin bereketinin bol olduğu huzur ve güvenin birlik ve beraberliğin sabırla şükrü takvayla ulaşmasına vesile olan kadir gecesinin islam alemine cümlemize hayırlara vesile olsun

  • Tarih: 19.05.2020 00:58