İslamla Hayat Bulmak...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İslamla Hayat Bulmak...

Yaratılmışlar içerisinde en güzel ve sorumlu bilinçli imtihan için yaratılan insan hayat süreci devam ederken inançla bağlantı ibadet ve dualarla sınırlı inişli çıkışlı bir zaman dilimi yaşarken hayat içerisindeki iç ve dış huzuru islamdan alan ve bulan insanlık islamla şereflenmesi benimsemesi kitabı olan kuran-ı kerimi okuyarak anlayarak hayatına uygulaması yaşantı içerisindeki düzeni ve ahirete yatırıma vesile olması karlı iş yapmasından dır hayat devam ederken sabırla şükür arasındaki hayat maddi manevi yaşantı ;Doğru yanlış olgular söylemler ve eylemler aleyhte ve lehte olanlarla beraber zaman geçip gidiyor !

Önemli olan islama göre imanlı hayatın haram ve helallere dikkat ederek cimrilikten ve isfartan uzak tavır sergilemek ,insan kendi görevini bildiği zaman hayat süreci dahada kolaylaşır.

İnsanı yoktan var eden, onu yediren, içiren, doyuran, koruyan Allah Teâlâ’nın ondan istediği ise iman etmesi ve güzel işler yapmasıdır. İnsanın var oluş sebebi, bir kul olarak emaneti yüklenip dünyayı insanlık için huzurlu, adil ve yaşanabilir bir yuva kurmaktır.

İnsanoğlu son derece üstün niteliklere, ayrıcalıklı güç ve yeteneklere sahiptir. Bunlar sayesinde iyiliğe niyet edip hayatı iyi yönde idare edebilir. Ama kötülüğü isteyip dünyaya zulüm de yayabilir. Sabırlı, azimli, fedakâr, barışçıl ve adil tavırlarıyla mutlu bir dünya inşa edebileceği gibi cahil, bencil, hırslı, aceleci ve nankör tutumu yüzünden kendini ve çevresini tehlikeye de atabilir.

Dinle ile iki cihan huzuru elde edebilen kurtuluşun tek sistem islam olduğu unutlmamalıdır.

İnsanın sorularına cevap alabileceği, sorunlarına çözüm bulabileceği en sağlam bilgi kaynağı dindir. Dinin davetine uyarak iman eden kimse, hayatının en doğru kararını vermiştir. Müslüman olmuş, şeref bulmuştur.

İslâm, eşsiz bir inanç, ibadet ve ahlâk sistemidir.

Ayet:“Kuşkusuz Allah katında din İslâm’dır.”Ali imran 19

İslâm’da ibadetin amacı, insanın kendisiyle, Rabbiyle ve diğer bütün varlıklarla sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu sebeple her bir ibadet, güzel ahlâk ile tamamlanmayı bekler. Müslümanca bir hayat ibadetlere olduğu gibi ahlâkî ilkelere de sahip çıkmakla yaşanır. Hakkı korumak ve zulme izin vermemek, merhameti yaşatmak ve şiddete engel olmak, Müslüman olmanın vazgeçilmez gereğidir. Adalet, dürüstlük, tevazu ve cömertlikle hayata bereket katmak,

Müslüman’ın asli kişiliğidir. Ayet:“Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.”Ali imran 85

İslam din kitap manevi değerler anlatmadan anlamadan ziyade gönülden içtenlikle yaşamakla tadına varılır.

Hadis: “Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak gönülden benimseyen kimse imanın tadını almış olur.”Müslim, Îmân, 56.

İnsanlar hangi inanca sahip olursa olsunlar kurtuluşun islam dini olduğunu unutulmamalıdır. Hayatla yaşanılanlar inançla beraber hayat sisteminde uygulanmadıktan sonra hiç birşeyin anlamı tadı kalmaz anlaşılmaz!

Ne mutlu o kimselere ki hayatı islamla devam edebilenlere.

  • Tarih: 02.07.2020 00:02