İnanca Göre İyi ve Hayırlı İnsan Olmak…

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İnanca Göre İyi ve Hayırlı İnsan Olmak…

İnsanların hayatına kalite katan hak etmiş olduğu değeri veren ;ulaşması gereken yere gitmesine vesile olan herkese eşit davranan kadın ,erkek ayrımı yapmayan; aile düzeninde huzur ortamını sağlayan sosyal toplumsal verilerde adaleti takip ettiren sabır dengesini şükür köprüsüyle bağlayan hayat sürecine huzur mutluluklar katan ilmi ve bilmi derecelerin bir düzene göre ayarlanmasına ön ayak olan inanç sistemleri sağlam sabit dayanıklı çözüme ulaştıran islam dininin takibini yaptıran insanlık ruhunu her zaman hatırlatan inanca göre örnek insan olmak hepimizin görevidir.

***************Yaşanılan hayatta daha da hayırlı insan olması...

Müslüman'ın en önemli özelliklerinden birisi de hayırlı ve iyi işlere bütün gücü ile koşması, sahip çıkması ve teşvik etmesidir. Hayır dediğimiz şeyler, herkesin beğendiği, rağbet ettiği, meşru, faydalı ve sevabı gerektiren amel, iyilik, ibâdet ve mal gibi anlamları içine alan şeylerdir. Hayrın zıddı ise şer ve şerli olan şeylerdir.

Beğenilen ve öğülen özellikler, sevap kazanmak için Allah rızası yolunda yapılan iyiliklere de hayır denir.

“Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” (Al-i İmran114) “İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.” (Mü'minun 61)

İnanan insanlar arasında farklı oluş ilahi sisteme yakınlıkla olur. Müslüman olarak her birimizin hedefi kuşkusuz ki Allah rızası­dır. Onun rızasına nail olmak için ise imanımızın,

İbadetlerimizin ve ahlakımızın seviyesi esastır. Bu unsurların ara­sında sıkı bir bağ vardır. Nasıl ki ibadetlerimizin kalitesi imanımızın derinliğine işaret ediyorsa, ahlakımız da imanımızın aynası olmaktadır. Zira ahlak hiç şüphesiz ki imanın bir parçasıdır. Buda islama göre insan olmaktan geçer.

İnancımıza göre insanların dine olan ihtiyacı ve dini yaşama arzuları fıtridir, yani doğuştan gelir, sonradan edinilmemiştir. Din ve iman bir kişinin sadece aklederek veya öğrenerek kazandığı bir beceri değildir, esasen Allah’ın her insana bahşettiği bir lütuftur.

Bir insan dünya hayatında durumu ne olursa olsun; ne kadar yaşarsa yaşasın; inancını sıkı takip ederek; islama göre örnek insan olamadıktan;hayatın her diliminde inancın faziletinden fayadalanarak sağlam islam dinine göre hayırlı bir insan olmaktır...

  • Tarih: 10.04.2019 05:18
  • Güncelleme: 10.04.2019 05:30