Hayat mı İlginç...İnsanlar mı Tuhaf...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Hayat mı İlginç...İnsanlar mı Tuhaf...

İnsanlar hayat süreçleri devam ederken inançla beraber imtihan içerisinde mücadele ederken her şeyle karşılaşıyor hayatı ilginçleştiren insanların yanlış algı ve duyguları dolayısıyla tuhaflaşıyor çünkü herşeyi yerinde ve zamanında yapmaktır şu devirde kimin ne yaptığı bellisiz insanlıkta inancı yaşama yok özellikle müslümanlarda cenab-ı Allah ne diyorsa hep tersini yapıyor.

İnsanlar inanmış oldukları dinlerini yaşamadıklarından sıkıntılar devam ediyor.

Din, Allahu Teâlâ (c.c.) tarafından kurulmuş olup insanlara mutluluk yollarını, yaradılışındaki gaye ve hedefi, Allah'a ne şekilde ibadet yapılacağını gösterir.

Din, toplum düzenini şekillendirmesi bakımından insanlık âlemi için lüzumlu bir müessesedir.

Dayandığı temellerin yüksekliği ve hikmetlerinin derinliği ölçüsünde lüzumu artar, daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelir.

İnsan denen varlık, yaratılış itibariyle hırs ve arzusunun esiri durumundadır. Hırs ve arzularının esiri durumundaki insanlar arasında sosyal hayatın kurulabilmesi, karşılıklı güven ve sevginin tesis edilebilmesi mümkün değildir. Bunun sağlanabilmesi için her insanın kendi arzularına, nefsanî ihtiraslarına hâkim olması icab eder. Medenî bir toplum olmanın yolu da budur.

Müslüman dürüst olmalıdır. Sözünde, özünde, işinde, gidişinde, davranışında, tutumunda, kısacası hem Allah ile olan sözleşmesinde yani iman ve ibadetinde hem de Allah’ın kullarıyla yaptığı antlaşmasında yani alım satım gibi konularda dosdoğru olmalıdır.

Dosdoğru olmak elbette kolay değildir. Bize düşen elden geldiğince doğru olmaya çalışmaktır.

Peygamberimiz (sav)şöyle buyurmuştur:

“Bana altı konuda söz veriniz,ben de size cenneti kefil olayım:

1. Konuştuğunuzda doğru söyleyiniz.

2. Söz ver­diğinizde yerine getiriniz.

3. Size ema­net olun­du­ğunda, muhafaza ediniz, (güven duyuldu­ğun­da güvene lâyık olunuz.)

4. İffetli ve namuslu olunuz, zina etmeyiniz.

5. Bakmaya, görmeye hakkınız olmayan şeylere gözlerinizi kapatınız.

6. Elinizi (haramdan uzak) tutunuz, (haram ye­me­yiniz, yedirtmeyiniz, kimseye zarar verme­yi­niz.

(Müsned, V, 323;250 Hadis, s. 39)

Hülasa müslümanlar hayatlarının her diliminde huzur istiyorlarsa bu ayete kulak vermelidirler.

“Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın, Allah'ın size olan nimetini anın. Bir zamanlar birbirinize düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da, onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz." (AI-i İmran,3/103)

  • Tarih: 22.09.2018 02:13