Fedakarlık Erdemliktir...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Fedakarlık Erdemliktir...

İnsanlar hayat süreci içerisinde inançlarını takip ederken yanlışlarlayla doğrularıyla sevgi dengesini sağlamak herkesin sorumluluğu içerisindedir herşeyi yerinde ve zamanında yapılmasi iç ve dış huzuru saglamaktır her türlü zorluklara göğüs germek fedakarlıktır bunun takibide sabırla erdemliktir. Hayat yaşantısı fedekarlık ister bunun devamı çalışma gayret gösterme başarmak herkese faydalı olmak hedef belirlemek zamanın akışına göre inancından maddi manevi her türlü şeyler karşısında kölelik yapmamak imani cesaretle başarıya ulaşmak üretgen olmak insanlığa yakışan erdemliktir. Hayat bazen kolay bazen zor olur ikisinin arasında bir süreç takib edebilmek dengeyi sağlamak inançlı insanlığın işi olsa gerek...

Hadis:“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli, Muhammed’in rehberliğidir.”Nesâî, Îdeyn, 22.

Kâinatın yaratılışında ve varlık âleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hâkim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Her türlü iyilikler fedakarlıkla olur. Müslüman; iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu sorumluluğun adı, emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l- münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır.

Ayet“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.” Âl-i İmrân,110.

Hadis“İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle. buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.”Müslim, Îmân, 78.

O halde, bilgimiz ve tecrübemiz, gücümüz ve imkânımız nispetinde daima iyiliği tavsiye edelim, kötülüklere engel olalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı olacağına gönülden inanalım.

Ayet:Ey iman edenler! Kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Hidayet üzere olduğunuz müddetçe yanlış yola sapanlar size zarar veremez.

Dönüşünüz Allah’adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi Allah size bildirecektir Maide,105

Hadis“Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın. Şayet bir kötülük yaparsan onu affettirecek bir iyilik yap. İnsanlara da güzel ahlâkla. davran!”Tirmizî, Birr ve Sıla, 55

Bu hayatta hepimizin, uğrunda fedakârlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan cefakâr anne-babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi, türlü meşakkatle, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne-babalarımıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakârlıklar gerekir. Ailemizde fedakârlık, sadece birbirimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Asıl fedakârlık, sevgi, sadakat ve muhabbetimizi artıracak vesileler aramaktır. Göz aydınlığımız çocuklarımızı insanlığa faydalı birer evlat olarak yetiştirebilmek için var gücümüzle çabalamaktır. Körpe dimağları zehirleyen, yarınları çalıp yok eden zararlı akımlar ve alışkanlıklar karşısında ailemize kalkan olabilmektir. Acıya, yokluğa, zorluğa birlikte tahammül edip katlanabilmektir.

Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakârlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakârlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizin değil kendimizin göğüsleyebilmesidir. Kardeşimiz mahzun iken onun hüznüne ortak olabilmek, mazlum iken onun uğramış olduğu zulmü iliklerimize kadar hissedebilmektir.

Milli ve manevi değerlerimize karşı fedakârlık ise, yeri geldiğinde din için, vatan için, bayrak için, ezan için, namus için ve yarınlarımız için candan, anadan, yardan geçebilmektir.

Hülasa hayatın her diliminde yeri ve zamanı geldiğinde her şey için fedakarlık yapabilmek islam adına doğru olmak helalleri takip haramlardan uzak durmak üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla yerine getirebilmek sorumlu olduğumuzu hissetmektir fedakar ve cefakar olabilmektir işte her türlü hasletlerin ihlasla takibideerdemliktir! Hayat başarısı fedakarlık göstererek erdemlik saygınlığını takip ederek huzura ermektir.

  • Tarih: 29.09.2020 11:57