Aile'de Herkese Değer Verme...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Aile'de Herkese Değer Verme...

İnsanlarda her canlı gibi huzur içerisinde bulunmuş olduğu ortamda yaşama huzur içerisinde ikamet etme güvenli bir yuva edinme aile ortamı oluşturma arzusu yaratılışta içten verilen bir özellik duygusudur.Toplumu oluşturan çoğalmasına vesile olan ahlak terbiye insanlık özel ve tüzel değerlerin takibi hayat süreci içerisinde inançla iç ve dış huzurun yaşanması için temeli oluşturan insanlar toplumuna aile olarak ifade ederiz.

Ayet:Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı...Nahl 80

Anne baba ve çocuklardan meydana gelen tüm insanlıkla birleşen toplumu meydana getiren milletler birikimidir!

Bizleri biz yapan hayatı iç içe yaşanmasına ön ayak olan aile her zaman diliminde birbirlerine saygı sevgi içerisinde destek olma yardımlaşma bir arada yaşama sosyal ve kültürel iletişimlerin devamı inançlardan dolayı yaratıcının emir ve yasaklarına uyarak doğru ve yanlış haram ve helallerin olumlu ve olumsuz kuralların en uygun şekilde takip edilmesi her insanın görevi olsa gerek?

Ayet:“Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve biziAllah’a karşı gelmekten sakınanlara öndereyle”Furkan 74

Son zamanlardaki aile yapılarının dengesinin sarsılması aile içi düzenlerin hoş olmayan tavırlarla şakayla karışık zedelenmesi iç ve dış huzuru sıkıntıya sokacak anlayışların eksikliği

Hepsinden önemlisi aile içi herkesin birbirlerine karşı saygı ve sevginin hiçe sayılması.

Hadis:"En hayırlınız ailesi için hayırlı olanınızdır" Tirmizi, Menâkıb 85

Aile içerisindeki yeniden düzenleme ve güncellemenin gözden geçirilmesi için şu kuralları hatırlamamız doğru olur?

-inancın takipsizliği

- ibadet ve duaların eksikliği!

-Dini milli ve külturel duyguların yaşanılmaması veya hafife alınması !

-Günü birlik aşırı harcamaların olması

-Sorumluluk duygusunun hiçe sayılması

-Ailede görev paylaşımının olmayışı!

-Güven sisiteminin unutulması!

-Maddi yönden herkes kendi hesabına karışması!

-Aile için yardımların olmayışı

-Teknolojiyle beraber iletişimin zirveye ulaştığı zamanda sosyal iletişimin aşağı çekilmesi?

- ilme eğitime önemin azalması?

-Okuma çalışma iştahının yok olması?

----------Ailede Toplu olarak sofra yemeklerinin olmayışı...

İle içerisinde başlayıp topluma sirayet eden gidişatımıza ailece dur demeliyiz ve birlik beraberlik içerisinde ahlaki saygınlığımızı korumak hepimizin kutsal görevimizdir!

-bir elin nesi var iki elin sesi var!

-birlikten kuvvet doğar!

-istişare eden zarar görmez yani karşılıklı fikir alış verişi.

Ailede içrisinde herkesin hak ettiği değeri vererek güvenerek

Yeniden dirilme kendimize gelme çalışarak kazanarak başarıya ulaşma maddi manevi yönden zengin olma birbirimizi teşvik ederek motive etme morel seviyemizi yüksek tutarak huzurlu

Hep beraber aile yapımızın devamına destek olmaya değmez mi…

  • Tarih: 22.11.2019 00:35