Adaletli Olmak...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Adaletli Olmak...

Adalet, kelime olarak düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik manalarına gelir.

Dinimizde adâlet, hukuk önünde herkese eşit davranmak, kültür, bilgi ve mevkî farkı gözetmemek.

Hayat süreci herkes için devam ederken çalışmanın sırrı başarmak başarmanın sırrı yapılan işin hakkını vererek adaleti sağlamaktır.

Hani herkes işlerini takip ederken inancının emretmiş olduğu eşitlik arabuluculuk herkesin hakkını verme aynı ölçülerde davranma islam adına saygınlığını koruma sevgi mertebesini yükseltme dua ve ibadetlerin kalitesini artırma herşeyin orta yolunu takip etme sistemine adalet diyebiliriz. işte bu özellik ve güzelliklerin yapılması insanlığa iç ve dış huzuru sağlatır. özellikle islam dini kitabımız adaletin sağlanmasını israrla emretmiştir.

Haksız kazanç elede edenler insanların emeklerini sömürenler insanlığı hiçe sayanlar saygıdan sevgiden nasibini alamayanlar inancı kendi istek ve emelleri doğrultusdunda kullananlar islamın özüne uyamayanlar hangi adaleti saglayabilirler tabiki hiç bir adaleti.

Ayet : Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.Nahl 90

İslam dininin temel kurallarından adalet anlayışında herkesin istek ve hevesleri, sevgi ve nefretleri, akrabalık, yakınlık, eş ve dostluk, zenginlik ve fakirlik, kuvvetli veya zayıf olmak gibi farklılıklar etkili olaması doğru değildir. Adaletin herkes için aynı ölçülerde

uygulanması doğru olandır. Nitekim şu ayet-i kerimeler adaletin önem ve sınırlarını tayin noktasında bize yol göstermektedir:

Müslüman olarak, ailemizde, çocuklarımız akrabamız arkadaşlarımız komşularımız hulasa her insan ve mahlukat için hayatımızın her diliminde adaletli olmak görevimiz olmalıdır. Nefsimize uyarak, haksızlık peşinde olmamalıyız. İnsanların hak ve hukuklarını korumalıyız, kendimize yapılmasını arzulamadığımız hiç bir şeyi başkalarına da reva görmemeliyiz.

islam adaletini sağlamayanlar gözetmeyenler hesaba almayanlar hayatlarını sorumsuzca devam ettirenler nesile sahip çıkmayanlar ilahi adalette sorumludur ve herkes her türlü nimetleri adaletli iktisatlı dengeli kullanmadığı için sorguya çekilecektir.

Ayet:Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?Tekasür 8

konuşulacak yerde susmak: susulacak yerde konuşmak: haksızlık varsa konuşacaksın! menfeatini gözetmiyecen! adaletin yerine gelmesi için her zaman her yerde doğru olarak çalışmak bizleri zirveye ulaştırır.

  • Tarih: 15.09.2019 01:49