Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

 • Yeni Yıl Değerlendirmesi...

  Yeni Yıl Değerlendirmesi...

  Hayatımızın her diliminde yenilikler olarak hayata bakış açımız değişerek düzelerek doğruyu yanlışı görerek hatalardan uzak faydalı olanları takip sorumluluk içeren insanlık değerlerimiz seviye testiyle inançların ibadet ve dualarla…

 • Geçen Yıldan İbret ve Örnek Alma...

  Geçen Yıldan İbret ve Örnek Alma...

  Tüm canlılar için hayat başlangıcı ve sonucu vardır bizlerde insanlar olarak imtihan içerisinde yolumuza devam ederken doğumla ölüm arasında yaşanılan süreç saat gün hafta ay sene olarak devam eder gider. Ayet:Şüphesiz Allah’ın…

 • Yaşanılan Şartlar ve İhtiyaçlar...

  Yaşanılan Şartlar ve İhtiyaçlar...

  Canlılar için hayat süreci devam ederken biz insanlar imtihana tabi olarak hayatımızın her diliminde doğumla ölüm arasındaki süreci inançlı ibadetleri samimi insanlığa mahlukata faydalı bir şekilde değerlendirmek hepimizin görevi olsa…

 • Nefsani ve Şeytani Duygulardan Uzaklaşmak...

  Nefsani ve Şeytani Duygulardan Uzaklaşmak...

  Yaratılışının gayesinden uzaklaşmaya çalışan kendi istek ve duygularının esiri haline gelen yemesiyle içmesiyle giyim kuşamıyla ve ihtiyaçlarından dolayı kullanımlarıyla israf ve cimrilikten uzak durma ölçüsünü takip etme iradesine…

 • Aile'de Herkese Değer Verme...

  Aile'de Herkese Değer Verme...

  İnsanlarda her canlı gibi huzur içerisinde bulunmuş olduğu ortamda yaşama huzur içerisinde ikamet etme güvenli bir yuva edinme aile ortamı oluşturma arzusu yaratılışta içten verilen bir özellik duygusudur.Toplumu oluşturan çoğalmasına…

 • Dünyalıklara Aşırı Meyletme...

  Dünyalıklara Aşırı Meyletme...

  Yeryüzünde ikamet eden haytını her türlü şartlarda devam ettiren insanlar olarak kadınıyla erkeğiyle eşit haklara sahip olan inanç yönüyle sadece sevap kazanma sisteminde takva dediğimiz . Ayet:Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır;…

 • İstişare Nasıl Olmalı...

  İstişare Nasıl Olmalı...

  İstişare,"birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormak" demektir. İşleri danışarak yapmak İslâm'ın temel ilkelerinden biridir. Hayatımızın her diliminde yapabileceğimiz her türlü işlerimizde danışarak yapmak araştırmak daha…

 • Bu Gidiş Nereye...

  Bu Gidiş Nereye...

  Dünya hayatı devem ederken doğumla ölüm arasındaki süreç takip edilirken herkes bir gidişat peşinde olduğundan kimsenin kimseye faydası olmuyor önceleri insanlık değerlerimiz inanca göre ayarlanırdı. Denge unsuru sağlanırdı ;hayatı…

 • Adaletli Olmak...

  Adaletli Olmak...

  Adalet, kelime olarak düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik manalarına gelir. Dinimizde adâlet, hukuk önünde herkese eşit…

 • Eğitim ve Öğretime Verilen Değer...

  Eğitim ve Öğretime Verilen Değer...

  İnsanlarn hayatında yeryüzünde ikamet ederken inançlarının gerektirdiği kaide ve kurallar din ve kitap içerisindeki gerçeklere göre uygulanması herkese iç ve dış huzurun sağlanmasına vesile olacaktır. İnsanlığı okumaya öğrenmeye…