Satın Alma Gücü Paritesi Açıklandı...

Türkiye / Güncel

Satın Alma Gücü Paritesi Açıklandı...

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.

-------------Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin "Satın alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 64 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi ( İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülkeler ise 31 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yüzde 69 altında değere sahip oldu.

--------------Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 134 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.


Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı sonuçlarına göre 38 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

---------------Ülkelerin SGP'ye göre 2018 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

---Ülkeler GSYH
Lüksemburg 261
İrlanda 189
İsviçre 155
Norveç 151
İzlanda 130
Hollanda 129
Danimarka 128
Avusturya 127
Almanya 122
İsveç 120
Belçika 117
Finlandiya 111

----------Avro Bölgesi 19 / 106
İngiltere 105
Fransa 104

---------Avrupa Birliği 28 / 100
Malta 98
İtalya 96
Çekya 91
İspanya 91
Güney Kıbrıs 89
Slovenya 87
Estonya 82
Litvanya 80
Portekiz 77
Slovakya 73
Macaristan 71
Polonya 70
Letonya 69
Yunanistan 68
Romanya 65
Türkiye 64
Hırvatistan 63
Bulgaristan 51
Karadağ 48
Sırbistan 39
Kuzey Makedonya 37
Bosna Hersek 31
Arnavutluk 31

  • Tarih: 14.12.2019 02:53