Saadet Partisi Afyonkarahisar 1. Sıra Milletvekili Adayı Safa Şenel Kasaba ve Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor...

Türkiye / Siyaset

Saadet Partisi  Afyonkarahisar 1. Sıra Milletvekili Adayı Safa Şenel Kasaba ve Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor...

Saadet Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Safa Şenel beraberindeki ziyaret heyeti ile kasaba ve köy ziyareti yaptılar.

Yapılan ziyarette ; halkla kucaklaşan Milletvekili adayı Safa Şenel şu konulara değindi;

-------------- İşsizlik ve yoksulluk Türkiye'de toplumu tehdit ediyor, aileleri çökertiyor

Ailenin korunması ve insani koşullarda varlığını geliştirmesi için gerekli tüm tedbirleri alacağız.Evlilik ve aile kurumu teşvik edilecek ve desteklenecektir..

--------------Evlenen çiftlere faizsiz evlenme kredisi verilecektir.

Kadınlara ev içinde ürettikleri ürünleri satışa sunmaları için ücretsiz fuar ve pazar alanları temin edilecektir.Dar gelirli aile fertlerinin eğitimi desteklenecek ve okuyan çocuklarına burs sağlanacaktır. Öksüz ve yetim çocukların yaşama şartları üçer aylık dönemlerde devlet tarafından takip edilecektir. Olumsuz raporlamalarda, gerekli görüldüğünde eğitim ve barınmaları devlet tarafından sağlanacaktır.

Sokak çocukları sorunu hiç vakit geçirmeden kalıcı olarak çözülmeye çalışılacaktır. Bu çocuklarımızın barınma, eğitim, sağlık ve istihdamları devlet tarafından yapılacaktır.

Uygun iş kollarında anneye evde çalışma tercihi sunulacaktır. Kadınlara Doğum izni 3 Yıla Çıkartılacak. Yetiştirme yurtlarında bulunan çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra iş sahibi olmaları sağlanacak ve 18 yaşından itibaren devlet tarafından istihdam edilecektir.

Aile birliğinin korunması amacıyla, çalışan eşlerin aynı ilde görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanmış toplumun milli ve manevi değerlerine ters düşen kanunlar yeniden düzenlenecektir.Sosyal Güvenlik Projelerimiz: Emeklilik yaşla değil, hizmet yılı ile belirlenecek

Anayasanın 2. Maddesinde; Cumhuriyetin nitelikleri arasında devletimiz "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanmıştır.Yine Anayasanın 5. Maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri belirtilirken, "…kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." hükmü yer almaktadır.Devletlerin temel meşruiyet dayanağı, insan haklarının korunması ve insanca yaşama imkânlarını sağlamak olduğundan, sosyal güvenliğin temini de devletin asli görevleri arasındadır.

Herkesin sürdürülebilir bir yaşam için geçim, barınma, sağlık ve eğitim giderlerini karşılayacak sosyal güvenliğe sahip olma hakkı vardır. Bu haklar devletin güvencesi altına alınacaktır.

Çalışma ve emeklilik koşulları kapsamlı biçimde yeniden düzenlenecektir. Emeklilik ve sigorta sistemindeki çelişkiler ortadan kaldırılacaktır. İnsanımızın saygın, mutlu ve geleceğe ümitle bakarak yaşayacağı koşullar sağlanacaktır.

Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecek; emeklilik yaşla değil, hizmet yılı ile olacaktır.

----------------Kadınlar 25, erkekler 30 yıl çalıştıklarında isterlerse emekli olabilecekler.

Vatandaşın emeklilik sigortası ile yapacağı serbest sözleşmeyle emeklilik yaşını belirlenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Sokak çocukları ve kimsesiz yaşlılar için özel tedbirler alınacak; kimse aç ve açıkta bırakılmayacaktır. Sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki görev çakışmaları önlenecek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği artırılacak ve nitelikli bir çerçeve içinde çalışma ve hizmetlerin yürütülmesi sağlanacaktır.

Fotoğraflar

  • Tarih: 14.06.2018 15:44