Okumak, Öğrenmek, İlim Tahsil Etmek Hedefe Ulaşmak…

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Okumak, Öğrenmek, İlim Tahsil Etmek Hedefe Ulaşmak…

Hayatın her diliminde çalışmak başarmak hedefe ulaşmak için okumak öğrenmek ve uygulamak doğru olandır. insanlar için İslâmî ölçüler içinde yararlı kıldıkları oranda ilim, onlar için bir üstünlük kabul edilir. İlim amellerin en faziletlisidir. Bu faziletinden dolayıdırki ilim; dünya ve ahiret saâdetinin anahtarı olarak kabul edilmiştir. İnsanın duyu vasıtaları ile elde ettiği veya Allah Teâlâ'nın vahiy yolu ile doğrudan doğruya gönderdiği, içinde zan ihtimali bulunmayan yakını bilgi.

Dünya, Peygamber (sav) ifadesiyle, “âhiretin tarlası” ve Allah`a giden yolun başlangıcıdır”. İlim ve “hikmet müminin kaybolmuş malıdır; onu nerede bulursa alır”. İslâm dininde ilim, Allah`ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. İnsanoğlu için gerçek hayat, ilim ve irfanla kâim olacağından, öğrenmeyi ve öğretmeyi ihmâl edenler, hayatta dahi olsalar ölü sayılırlar. Öğrendiği bilgi, kendisini hakîkate ulaştırmayan kimse, o bilginin ancak hammalıdır. İslâmiyet ile ilim, et ile tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. İlim, Allah'ın insana verdiği anlayış ve seziş kabiliyyetinin bir ürünüdür. İslâm dini, ilim öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı ve cehâleti ortadan kaldırmayı hedefler. Çünkü, insanın yaratılış gayesi, Allah’ı ve Rasûlünü islamı kuranı tanımak ve O’nun emir ve yasaklarını yerine getirmekten ibarettir.

Ayet: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.”Alak1-5

İlim öğrenen talebe ihlas ve samimiyetle ilim öğrenirse o ilim; o insanı Allah ve Rasûlüne kuran yoluna yaklaştırır ve kişinin değerinin yükselmesini sağlar. İlim bitip tükenmeyen bir hazinedir. İlim hak ile batılı birbirinden ayırmanın yegâne yolu ve vasıtasıdır. İlmi öğrenip korumanın yolu; o ilmin gereği ile amel edip, onu hayata geçirmek ve uygulama alanına koymaktır. Ayet:"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?Zümer 9

------------------Öğrenilmesi gereken ilimler iki kısımdır:

----1-Farz-ı ayın olan ilimler
----2- Farz-ı kifâye olan ilimlerdir.

Her müslümanın içinde bulunduğu durumla ilgili ilimleri İslam’ın temel esasları öğrenmesi farz-ı ayın’dır.

Farz-ı kifaye ilimler ise, müslümanların bir kısmının öğrenmesi gereken ilimlerdir. Meselâ; tıp ilmi, hukuk ilmi, astranomi ilmi gibi… ilimler farz-ı kifayedir. Kısaca; kişinin kendi mesleği ile ilğili işleri bilmesi farzdır.

"Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.”Buhari ilim 15

Okumak için öğrenmek öğrenmek içinde ilim tahsil etmek gerekir hedefe ulaşmak içinde inançlı ibadetli dualı hayat süreci takip etmektir.

Her nimete şükür insanları yüceltir hayat okulunda okuyanlara planlı çalışmalı anne baba destek olmalıdırki iç ve dış huzur elde edilsin başarıya ulaşılsın.Herkese hayatın her diliminde üstün Başarılar dileklerimle...

  • Tarih: 03.09.2018 01:01