Muharrem Ayı ve Aşure Günü...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Muharrem Ayı ve Aşure Günü...

Peygamberimiz (sav)’ın Mekke’den Medine’ye göçtüğü tarihi esas alan hicri takvimin başlangıcı muharrem ayıdır.Aynı zamanda islami yılbaşının Basşlangıcıdır. Bundan dolayıdır ki, muharrem ayı İslam tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Muharrem ayının onuncu gününe de “aşure günü” denilir.

30 Eylül 2017 cumartesi kameri aya göre 10 Muharrem 1439 Aşure Günü !!!
Hadis:Peygamberimiz (as), muharrem ayına çok değer vermiş ve “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan muharrem ayında tutulan âşûrâ orucudur” (Müslim, Sıyam, 38. No:202)

Muharrem ayının ehemmiyeti sadece hicret olayından dolayı da değildir. İnsanlık tarihinde yaşanmış birtakım hadiseler var ki, onlar da bu aya önem kazandırmıştır.
Bize kadar ulaşan rivayetlere göre, Hz. Adem (as)’ın cennetten yer yüzüne indirilmesi, Hz. Nuh (as)’ın tufandan kurtulması, Hz. Musa (as) ve O’na iman eden müminlerin, Firavun’un zulmünden kurtulmaları gibi, insanlık tarihinde her biri birer dönüm noktası sayılabilecek bir çok önemli olay yine bu ayda vuku bulmuştur. İslam tarihi açısından son derece özel bir yeri olan Hz. Hüseyin (ra) efendimiz’in Kerbela’da şehit edilmesi olayı da yine muharrem ayının onuncu gününde vuku bulmuştur. Bilinen bir gerçektir ki, sevgili Peygamberimiz (as)’ın çok sevgili torunu Hz. Hüseyin (ra) efendimiz, o dönemde cereyan eden çirkin siyasî kargaşa ve çatışmalar neticesinde, acı bir şekilde aç ve susuz bırakılarak öldürülmek suretiyle şehid edilmiştir.

Geçmişte yaşanmış ve telafisi bu gün mümkün olmayan böyle acı faciaları doğru bulmak mümkün değildir. Ancak, böyle müessif olayları unutmayarak hatırlamamız, dersler ve ibretler almamız gerekir.

Müslümanların birbirlerini sevmeleri ve birbirlerine merhamet etmeleri de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. İşte bu gün bile geçmiş bu acı tecrübelerden ibret alamamışız!!!

İyi bilelim ki, geçmişten dersler almadığımız, yüce dinimiz İslam’ın bize öğrettiği din kardeşliği sevgi ve saygısında bir araya gelmediğimiz ve bu suretle düşmanlarımızın oyununu bozmadığımız sürece, huzurlu bir dünya hayatı yaşayamayız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edemeyiz.Muharrem ayı ve aşure gününde hep beraber ibret almamıza vesile olacak şu ilahi fermanı dinleyelim :“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.(Aliimran 103)

cenab-I Allah insanlığa ve Tüm islam alemine kuran-ı kerimi herkes kendi dilinden okuyarak anlayarak haytalrına uygulmayı nasip eylesin !!!

  • Tarih: 30.09.2017 17:52