Maneviyatı Bol Olan Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Maneviyatı Bol Olan Ayları Nasıl Değerlendirmeliyiz...

İnsanları insan yapan imtihan sürecinde ayrı bir değer kazanmasına vesile olan manevi değerleri değişik boyutlarda seyretmesi insanların özellikle müslümanların gönlünde kalbinde ibadet aşkında ve iştahında dua düzeninde bir yol tutar gider.

Yeterki insan kul olarak yaratıcısını tanısın eksiksiz ibadetlerini yapsın teslimiyetini belli etsin insanlık ve inanç seviyesi hayatına ayrı bir renk katar.

Herşeyin bir toplma zamanı mekanı zamanı olur!

Üç aylar, gönül dünyamıza bahar neşesi getiren, yeniden derlenme, toparlanma ve hayat bulma mevsimidir. Fikirde, ruhta, topyekun hayatımızda yeni bir hamle devresidir. İnsanı tedricî bir temizliğe tabî tutar bu mevsim.İlkbaharda açan çiçekler gibi,esen ılık rüzgarlar gibi,Müminin gönlünde sevinç çiçekleri açar, muhabbet yelleri eser bu mevsimde.

Duygular coşar; Gazab-öfke, kin, nefret, hased, kibir, gurur, riya gibi kötü huylar bu aylarda esen saba rüzgârları önünde uçar gider. Merhamet, şefkat, tatlı dil, güleryüz, afv, müsamaha-hoşgörü, cömertlik gibi güzellikler yeşerir mü'minde. Aşk, şevk, heyecan gelir. Bir yere varmak ister içi. Hep güzelliklere açılmak, iyiliklere ulaşmak, iyilerle beraber olmak ve Allah Teala'nın rızasına ermek ister.

Üç aylar gelip geçici lezzetlere aldanan, fanî pırıltılara kanan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalanlara, Rabbımızdan bir uyarı, bir ikaz hatta ihtardır, intibaha gelmemize, gafletten uyanışımıza, silkinip kendimize gelmemize ve mağfiret olunmamıza vesiledir bu aylar..

Üç Ayları Değerlendirme Yolları...

1- İyi Bir Muhasebe, Tevbe ve İstiğfar...

Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle hatırlatmasıyla "Düşünmez misiniz?"( Âl-İ İmrân 65) "Umulur ki tefekkür edersiniz"(Bakara.219 ) âyetleri ve "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" hadisi muhasebe'nin önemini ortaya koymaktadır.
Muhasebe, akıl nimetinin sahibi insanoğlu tarafından hayatın bütün safhasında yapılması zorunlu bir olgudur. Böylece akıl şeytanca işlerde değil, faydalı ve gerekli yerlerde kullanılmış olacaktır.

2-Kur'ân Üzerinde Çalışma...

Bu çalışma, Kur'ân okumayı öğrenme ve öğretme, anlama ve anlatma, yaşama ve yaşatma, düşünme ve düşündürme tarzında çok yönlüdür."sağlam kulp"(Bakara s. 256) ve "Allah'ın ipi" dir.(Ali İmran103)

"Kur'ân üzerinde düşünmezler mi,( Muhammed s, 24)
3- Nafile ibadetleri Çoğaltma

Evvela, farz olan namaz ve oruçların vaktinde edalarına önem verilmeli
İkinci olarak, namaz ve oruç ile ilgili kazalar tespit edilmeli ve bir yere not edilerek yavaş yavaş ikmal edilmelidir.

Üçüncü olarak; namaz, oruç ve benzeri nafileleri çoğaltmaya itina gösterilmelidir.

4- Mali İbadetleri Çoğaltma...

mü'minler zekatı bu aylardan birinde, özellikle Ramazanlarda vermişlerdir. Sadaka-i fıtır Ramazan'a has bir malî mükellefiyettir. Ayet:"mallarınızla ve canlarınızla" (Saf S.11)
Kur'an'da özellikle sevilen şeylerin verilmesine işaret edilmiş “ Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir”. ( Âl-İ İmrân s.92)

5- Hz. Muhammed (s.a.)'i Daha İyi Tanımaya Yönelik Çalışma...

Allah'ın bize örnek insan ve peygamber olarak gönderdiği yine odur. O canlı Kur'ân'dır. O bizim için iman, İslâm, hayat ve cennettir. Onu tanımadan, bilmeden, öğrenmeden, gönlümüze ve önümüze koymadan İslâm'ı ve Kurân'ı tanımak ve yaşamak mümkün olmadığı gibi, ona tabi olup uymadan da Allah sevgisine ermek imkansızdır.
Hz. Muhammed (s.a.) peygamberlikte zirve, insanlıkta modeldir. Onun yirmi üç yıllık peygamberlik hayatı ana çizgileriyle, hatta kronolojik olarak detaya varan yönleriyle bilinmeden ne huzur ne de felahtan bahsedilemez.

6- Kazanılanları Kaybetmeme...

Bazı işler zamanla veya sayısal olarak da belirli olabilir. Ama kulluk böyle değildir. O devamlı ve hayatla sınırlıdır. "Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet(e devam) et."(Hicr s.99)

Ayet: "Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla."( Âl-İ İmrân s 8

Hadis: "Receb Allah'ın, Şa'ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır". Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, c.1, s.423, Hadis No: 1358

Hadis:Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." Câmiu’s-Sagîr, c. V, s. 131

Hadis: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Bunlar: Recebin ilk Cuma gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.”

Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.
Hadis:Dua:“Ey Allah’ım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet” Tirmizî, Da’avât,84.

Bu tür feyzi bereketi bol olan günlerin ve gecelerin kiymetini bilen tüm müslümanlar kendi dillerinden kuranın mealini okuyarak anlıyarak hayatlarına uyguladıkları zaman her daim başarıya ulaşılacaktır !!!

Herkesin manevi değeri yüksek olan gün ve geceleri hayırlara vesile olsun tebrik ederim saygılarımla...
Hakan Karadağ / Gazete Türk Köşe Yazarı

  • Tarih: 05.04.2017 18:17
  • Güncelleme: 05.04.2017 15:17