Maneviyat...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Maneviyat...

Maneviyatla ibadet Yapma bilinci naslı olmalıdır...

insanları her yönüyle terbiye eden huzura kavuşturan sabırla şükür arasındaki bir hayat sürecinin takibinde yardımcı olan her zaman terbiye ahlak dengesini sağlayan maneviyat sistemi dediğimiz ibadetlerin her daim lazım olduğunu hatırlamak ve hayatımıza uygulamak kaçınılmazdır.

Rabbimiz, “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara), ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.”Bakara s186
buyurmaktadır. Rabbimiz’in bize olan yakınlığı, bir başka âyet-i kerîmede insanın kendi şah damarından daha yakın olarak nitelendirilmektedir: “Andolsun, insanı biz yarattık ve kendi nefsinin kendisine ne vesvese verdiğini biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”Kâf s16

Her peygamber döneminde kitaplar gönderilmiştir peygamber (sav)gönderilen Kuran-ı kerim hayat rehberimiz içerisinde her türlü şeyden bahsederken insanların özellikle müslümanların başka yerlerde yardım beklemesi ibadetlerinde gevşeklik göstermesi herkesin kendi bilmediğinin okumadığının islami hayatında yaşamadığının bir göstergesi olsa gereke!!

işte Kur’an, insanlarının hayatlarını nasıl sürdüreceklerine dair ilahî kuralları içerir. İnsanın emredileni yapınca bunun mükâfatını nasıl alacağını, emredilenden yüz çevirince de nasıl hüsrana uğrayacağını bildirir. Kısacası Kur’an’a bir hayat rehberi diyebiliriz.

Dolayısı ile bu Kur’an hayatımıza, gönlümüze şifa verecek, bizi sapasağlam tutacak olan bir kitaptır. Rabbimiz, İsrâ suresinde Kur’an’ın müminler için şifa olduğunu “Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”isra 82

Dünya hayatında herkes ibadetlerini yaparsa kazanır huzuru bulur yapmazsa kaybeder.

ibadetlerin daha çok yapılmaya çalışıldığı itibar gördüğü ramazan ayını dolu ve ihlası değerlendirmek her ibadet yapan iman sahiplerinin faydasına olacaktır.
Dünya genelinde insanlık! neden ne oldum delisi gibi bir arayış içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar; çünkü herkes kendi inanmış olduğu inanç sistemini hayatında yaşayıp uygulmadığından!!!

  • Tarih: 17.06.2017 06:23