Mahkeme Emirdağ’da Altın Aramayı Durdurdu...Şirket Tüm Malzemelerini Alarak Kazı Yerinden Ayrıldı...

Belçika / Güncel

Mahkeme Emirdağ’da Altın Aramayı Durdurdu...Şirket Tüm Malzemelerini Alarak Kazı Yerinden Ayrıldı...

Emirdağ yaylalarında altın madeni arayan TÜPRAG şirketine verilen arama izni durduruldu.

Emirdağ yaylalarında altın madeni arayan TÜPRAG şirketine verilen arama izninin yürütmesi durduruldu. Daha önce şirkete Afyonkarahisar Valiliğince verilen mera kullanım izninin yürütmesini durduran Afyon İdare Mahkemesi şirkete Petrol ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen arama izninin yürütmesini de durdurmuş oldu.

-------------KÖYLER VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ DAVA AÇMIŞTI

Özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Afyon Emirdağ’a bağlı Tez Köyü sınırları içerisinde mera vasıflı 7899,99 metrekarelik arazide yaptığı maden arama ve sondaj faaliyetine karşı Tez Köyü, Türkmen Akören Köyü, Suvermez Köyü ve Dere Köyü muhtarlıklarının yanı sıra, Emirdağ Süt Üreticileri Birliği, Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından dava açılmıştı.

Davacılar mahkemeye başvuru dilekçelerinde Tüprag Metal Madencilik San. A. Ş.’ye 16.10.2018 yılında verilen iki yıllık maden arama ruhsatı için yapılan inceleme ve değerlendirmelerin yetersiz olduğunu ileri sürmüşlerdi. Projenin çevreye, doğaya, insan sağlığına, bölgedeki kültürel ve tarihi dokuya zarar verebileceğini iddia eden yöre köyleri ve hayvan yetiştiricisi kurumları “ruhsata konu bölgede su kaynaklarının bulunması ve kaynakların sondaj ve olası işletme faaliyetleri sırasında yer değiştirmesi veya kirlenmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, DSİ Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nden herhangi bir bilgi alınmadan ruhsat verildiği, altın madeni çıkarılma işleminin çevreye vereceği hasarın araştırılmadığı, ruhsat verilmeden önce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu" alınması zorunlu olmasına rağmen alınmadığı” gibi gerekçelerle şirkete verilen ruhsatın yürütmesinin durdurulmasını istemişlerdi.

------------MERA İZNİNİ HUKUKA AYKIRI BULMUŞTUK”

Dosyayı inceleyen Afyon İdare Mahkemesi kararında şirkete verilen IV. Grup arama ruhsatının 16/10/2017 tarihinde yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, şirkete talebi üzerine Afyon Valiliği tarafından 2018 yılında mera alanlarından geçici faaliyet izni verildiği dile getirildi. İl Mera Komisyonunca geçici arama izninin uygun bulunmasının ardından genel arama faaliyet raporunun İdarece uygun bulunması sebebiyle 16/10/2018 tarihi itibarıyla ruhsat sahibi şirketin iki senelik genel arama dönemine geçtiğini aktaran mahkeme “geçici arama izninin uygun bulunmasına dair Afyonkarahisar Valiliği İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Mera Komisyonu'nun işlemine ilişkin Valilik olur işleminin iptali talebiyle Mahkememizin açılan davada, Mahkememizin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.

------------ARAMA İÇİN GEREKLİ İZİNLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Bu durumda, Afyonkarahisar Valiliği İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Mera Komisyonu'nca mera vasfındaki taşınmazda geçici arama faaliyetine izin verilmesine dair işlemin mevzuata ve hukuka aykırı olduğunun Mahkememizin söz konusu kararıyla tespit edilmesi sebebiyle maden arama ruhsatının ikinci dönemine geçilebilmesi için gerekli olan izin şartının yerine gelmediği anlaşıldığından, maden arama ruhsatının da hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

----------“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Mahkeme davanın maden ruhsatına ilişkin olması ve söz konusu işlem uyarınca maden arama faaliyetine devam edilecek olması sebebiyle işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların ortaya çıkabileceğini değerlendirerek oybirliği ile yürütmenin durdurulması kararına vardı.

  • Tarih: 25.11.2020 13:53