Maddi ve Manevi Değerlerin İnanca Göre Dengelenmesi...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Maddi ve Manevi Değerlerin İnanca Göre Dengelenmesi...

Manevi değerlerimiz, bizleri ayakta tutan, bizleri güçlü kılan, birleştiren, zor zamanlarda destek aldığımız, özel günlerde bir araya getiren değerlerimizdir.

Din, İnanç, dil, kültür, bayrak, gelenek, görenek, tarih, ahlaki değerler, bayramlar manevi değerlerimizdir.

Toplumda birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve barış ve huzur ortamının tesis edilmesini sağlamak için manevi değerlere ihtiyaç bulunmaktadır. Manevi değerlerin korunması eğitim ve öğretimle olur. Toplumda ahlaki ve hukuki değerlerin korunması maneviyatı oluşturmaktadır.

Manevi değerler, dil, din, tarih ve kültür değerleri olarak meydana gelmektedir. Merhamet, adalet, vicdan, insaf, hürriyet manevi değerleri olarak sayılabilir.

Toplumda duygu ve düşünce birliği manevi değerlerin oluşmasıyla oluşur. Duygu ve düşünceler davranış olgunluğuna dönüşürse ahlaki kurallar maneviyatı destekler. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Bunun için manevi değerler çok önemlidir. Toplum parçalanırsa manevi değerler kaybolmuş demektir.

İnsan hayatını şekillendiren en önemli değerler maddi ve manevi değerlerdir. Topyekün bir insan hayatını başından sonuna kadar maddi ve manevi değerlere olan bağlılıkları belirler.Her insan iyi kul olmalıdır Ayet: Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbınize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.Bakara21

Maddi değerler ise, aile kurmaktır, İş sahibi olmaktır, ev sahibi olmaktır, araba sahibi olmaktır...

Birde cismen varlığı mutluluk kaynağı olan değerlere sahip olmaktır...Devlet,Vatan, Millet, Bayrak...

Manevi değerler ise başta, inanç, sevgi, saygı,barış, adalet, hoşgörü, vicdan, insaf, ahlak, din, hürriyet...

Toplumsal değerlerin başında örnek kişilik yer alır. Herkesin hal ve hareketleri , sözleri, davranışları, iş ve eylemeleri nedeniyle örnek aldığı kişilik; Sosyal bir varlık olan insan, toplum içinde yaşamak ve içinde yaşadığı toplumun değerlerini, inançlarını, davranış biçimlerini dikkate almak zorundadır. Toplumsal değerler, toplumun bütünü ya da toplumsal guruplar tarafından bilinir, benimsenir ve bunlara toplum tarafından uyulur, manevi yönü güçlü görülen insanların, manevi dünyamıza verdikleri zararı uzun yıllar onarmak zorundayız…

İslamiyet barış, kardeşlik, dürüstlük, ahlak ve erdemlilik. Sevgi, saygı,barış, adalet, hoşgörü, vicdan, insaf, ahlak, din, hürriyet prensipleri üzerinde inşa edilmiştir...

Ayet:Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakin şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. Bakara 208

Ayet:Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Sûrâ 40

İnancı anlatanlar İmamlar, camilerde vaaz edenler, ilahiyatçılar, ulemalar, alimler sözünde durmama, emanete hıyanetlik, her türlü insan kandırma, alavere... dalevere... vs...

  • Tarih: 29.05.2018 22:21
  • Güncelleme: 29.05.2018 22:21