Kadın Erkek Eşitliği...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Kadın Erkek Eşitliği...

İnsan olarak Eşler birbirlerine saygı göstermelidir.

İmtihan sürecinde dünyanın süsü insanlık abidesi merhamet göstergesi birlik beraberlik çizgi rotası, sabır ,şükür, denge unsuru her mahlukatın en değerlisi ,inanç seviyesiyle en yüksek derece olan takvaya ve en aşağı seviyeye inebilen hayatı her zaman dengede tutabilme ; yeteneğine sahip olan insan kadınıyla, erkeğiyle, imtihan sürecinde hayatını devam ettiren güzide mahlukattır insan. Ayet:biz insanı en güzel biçimde yarattık.Tin4 "Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.Tin5

Hayat süreci devam ederken her iki cinsede görevler sorumluluklar yüklenmiştir; herkes bu bilinçle beraber anlayış göstermek ve hayatı acısıyla tatlısıyla paylaşmak zorundadır ilahi adalet bunu gerektirir! Ayet:Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.Hucurat 13

islam dininde kadın erkek eşitliği vardır sadece senede bir defa dünayada kadınlar günü kutlamak yerine; her gün kadın erkek, inançtan nasibini almış inasanlar günü kutlamak en doğrusudur? Ayet: Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.Nisa 124

Ailenin temel taşlarını oluşturan anne baba sonrada çocuklar olarak saygı sevgi içerisinde anlayışla yola devam etmek herkesin asil vazifesidir. Ayet:“Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle”Furkan 74

Hiç kimse hayat sorumluluğundan kaçma yetkisine lüksüne sahip değildir iyi günde kötü günde sağlıkta hastalıkta hayatın her diliminde müşterek saygınlık devam edilmesi zorunluluğu vardır.

Dünya genelinde neden insanlar kadın erkek ayrımı yapar bilinmez fakat bilinen gerçekler ortadaki her millet inandıkları inanç sisteminden nasiplerini alamdıkları içindirki kadın erkek hayat dengesi yok. Ayet: Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.Rum 21

İslam dini bu dinlerin toplamına anlayışla geniş şemsiye açarak hoşgörüyle kol kanat germiştir ne mutlu o kimselere ki islam inancına göre hayat saygınlığını kadın erkek hak hukuk adalet saygı sevgi sistemini yaşayana ve yaşatabilenlere!!

Hadis:“Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davranandır” Tirmizî, Radâ, 11.

  • Tarih: 14.03.2018 03:11