İslama Göre Sosyal Hayatın Devamı Nasıl Olmalı...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İslama Göre Sosyal Hayatın Devamı Nasıl Olmalı...

Sosyal ilişkiler, dini ve rengi ne olursa olsun, bütün insanların bir arada, medeni bir şekilde ve barış huzur içerisinde, yaşamak üzere geliştirdikleri yaşama sistemine insani iletişime sosyal hayat tarzı denir.

İnsan medeni bir varlık olarak, toplu bir şekilde yaşamak üzere yaratılmış, dinimiz İslam da buna son derece önem vermiştir. Yaşadığımız toplumda sosyal ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ve dünyanın küçülerek bir köy haline geldiği günümüzde, insani ilişkilerin daha yoğun olarak yaşanması gerekirken, bazen aile içerisinde bile sosyal ilişkilerin son derece zayıfladığına ve aile efradının birbiriyle uyumsuz hale geldiği pozisyonlarla karşı karşıyayız.

Müslümanlar olarak evvela aileden, başlayarak akraba, arkadaş, çevre sonra da yaşadığımız toplum içerisinde sosyal iletişimi yeniden güçlendirmek durumundayız...

Acaba insanlar neden hızlı bir şekilde birbirlerinden insanlık iletişimini kesip attılar, çünkü hiç kimse sorumluluk alarak o yükü taşımak istemiyor.


--------------Hadis:

1) “Birbirinizle ilgiyi kesmeyin,

2) birbirinize sırt çevirmeyin,

3) birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin.

4) Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.

5) Müslümanın kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir.” Tirmizi, Birr ve Sıla, 18.


--------------Hadis “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı...

1) Selamını almak,

2) hastalandığında ziyaret etmek,

3) cenazesine katılmak,

4) davet ettiğinde gitmek

5) ona her fırsatta dua etmektir.” Buhari, Cenâiz, 2 .


Ayet: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” Hucurât, 10

Herkes inandığı inancı yaşamadığı için özellikle müslümanlar islam kardeşliğinden nasiplerini alamadıkları için bu durumlara geldiler?

Yürekleri birbirleri için çarpan ve ‘Allah’ın lütuf ve inayetiyle kardeş olma’ Âl-i İmran, 103


----------Peygamberimiz (s.a.s.)de

1) “Müslüman, Müslümanın kardeşidir.

2) Ona zulmetmez,

3) onu düşmana teslim etmez.

4) Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir.

5) Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.

6) Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.” Tirmizi, Hudud, 3

  • Tarih: 11.02.2018 04:30