İnsanların Hastalık Nedeni Nifak ve Münafıklık...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İnsanların Hastalık Nedeni Nifak ve Münafıklık...

İnsanların Hastalık Nedeni Nifak ve Münafıklık...

İnsanların hayat şartları devam ederken herşeye ihtiyaçları olduğunun bilincinde olarak dolayısıyla gayri ihtiyari kullanmak mecburiyetindeki çünkü her zaman yaşantısı devam etsin.

İnsanların hayatı seviyesini dengeleyen inanç sistemi ibadetlerinden desteklendiği zaman huzur ve mutluluk ortamı sağlanmış olur eğer insan yemeye içmeye giymeye ihtiyaçlarının oluştuğu bir hayat Süreci olarak takip ediliyorsa maneviyatta da her türlü şeye ihtiyacı olduğunu fark ederek hayatını devam ettiriyor İnsanların içerisindeki fesatlık kıskançlık nifak tohumları nefsani duygular şeytani fikirler her zaman faaliyet gösterdiği zaman insanı içten içe yer bitirir iç ve dış fesatlıktan yanlış düşüncelerden uzak olabilmesi için hayatını inançla dengelenmesi kendini her zaman kurtarır.

Nifak, dille inandığını ifade edip dost görünürken, hakikatte kalpten kâfir ve düşman olmak; ikiyüzlülük yapmak ve ara bozuculukta bulunmaktır gibi anlamlara gelir. Nifak sıfatına sahip insanlara münafık denir. Dinimiz nifakı ve nifak sahibi olan insanı son derece çirkin bulur ve kınar; Kur’an’ın birçok sure ve ayetinde de hem nifak hem de münafıkların kötü sıfat ve akıbetleri hakkında bilgiler verilmiştir.

“İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları hâlde, ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler.[Bakara 8]“Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.”(Nisâ 145)

“Nifak denilen kötü sıfat, kalpte olursa sahibini küfre düşürür; amelde olursa büyük günah sayılır.”( Kurtubî, Tefsîr, VIII, 212) Buna göre nifak, itikadi ve amelî olmak üzere iki kısma ayrılır. İtikadi nifak sahipleri, Kur’ân-ı Kerîm’de ifade buyurulduğu gibi, dünyada iken Müslüman muamelesi görmelerine rağmen, ahirette inançsızlıkları ortaya çıktığında kâfirlerden daha kötü muameleye tabi tutulacaklardır. Çünkü münafıklar, İslam toplumu içinde fitne ve fesat çıkarırlar. Onların bu hâli Kur’an’da şöylece ifade edilmiştir:

“Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiğinde; ‘Biz ıslah edicileriz.’ derler.”( Bakara suresi, 2:11 )

Nifakın bir de amelî boyutu vardır ki, bu hususlarda da dikkatli olmak gerekir. Bazı tutum ve davranışlar vardır ki, itikadi nifaka kısmi olarak benzerlik arz eder; fakat inançlarda açık bir nifak söz konusu olmaz. Özellikle bazı hadislerde geçen münafık türü, amelî yönden olan nifak çeşitleridir.Hadis: “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.”( Tirmizî, Sünen, Îman, 14)

Şu asırda insanların başlarına gelen her türlü şeyler önceden yaptıkları vaad ettikleri söz verdiklerinden dolayı her türlü sıkıntı ve musibetlere maruz kalıyor çözümü ve kurtuluşu yaşanılan hayatla inanç hayat sürecinin dengede tutulabilmesidir? Cenabı Allah insanlığın ,müslümanların, sonunu hayreylesin islam doğru yolda kuran ışığında okuyarak anlayarak hayatlarına uygulamayı nasip eylesin…

  • Tarih: 24.11.2017 02:55
  • Güncelleme: 23.11.2017 23:55