İnanca Göre Cesaret Nasıl Olmalıdır...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İnanca Göre Cesaret Nasıl Olmalıdır...

İnsanların hayatına yön veren doğru yönde rehber olan iki cihan saadeti sağlayan her işini inanca göre ayarlanmasına vesile olan yaptırım gücü islam inanç cesaretidir.

Ayet: Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.Neml 77

insanların doğumdan ölüme kadar hayatın her diliminde inançlı sürecin takibi vazgeçilmezdir.

Hayatı kazanmak için cesaretli olmak gerekir! Eğitimde, evde aile ortamında, okulda, sokakta, toplum içerisinde, çalışma ortamında hulasa sosyal alanda ;başarılı olmak kazanmak faydalı olabilmek cesaret işidir.

Şu devirde insanlar müslümanlar inançlarını herkes kendi inancına göre takip etmedikleri için hayat cesaretini alım kazanma başarma yaptırma zirveye ulaşma cesaretini kaybetmiştir? her işinde nefsini ön plana çıkarmayı gurur meselesi yapmıştır bu nedenle hep yenilmiştir; kaybetmiştir! sistem şu olmalıdır nefis için değil! nesil için çalışmak lazımdır?

Ayet:Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?Furkan 43

Ayet: Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?casiye 23

Ticaret hayatında cesaretli olma tabii ki helalinden kazanımla hayatta başarılı olmak için cesaretle nefse hakim olabilme dik durmak dayanıklı olabilmek her engele karşı sabırla öfkesini yenebilme itibar sahibi olabilmek mesleğini güzel yapabilmek; nefsine ve nesline karşı köle olmamak, huzuru elde edebilmek, için cesaretle inancın gerektirmiş olduğu; ibadet ve dualarla hayat yoluna devamlılık kurtuluş reçetesidir! insanların çerisinde müslümanın ayrı bir önemi ve değeri vardır. çünkü yaratıcıya secde eden bir mahlukattır! dolayısıyla hayra çağıran bir toplum haline gelmiştir.

Ayet:Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.Âl-i İmrân / 104

inanca göre cesaretimiz olduğunda buda tabiki ihlaslı dua ve ibadetlerin devamlılığında olur iş sahasında başarılı olmak eğitimde başarı elde etmek için manevi destek ve morelin yüksek olamsı her şeyi çözer ne mutlu o kimselere ki inancını ismalama göre yaşayabilenlere!

Ayet: Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.Ali imran 19

  • Tarih: 03.03.2018 02:08