İnanç Adına, İnsanların Derdine Ortak Olma…

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İnanç Adına, İnsanların Derdine Ortak Olma…

İslam inancına göre bütün insanlar bir tek aileden, yaratılmışlardır. Bu büyük ailenin, müslüman olanları ise ayrıca dinde de kardeştirler. Ayet: ”Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler” (Hucurat 10) Hadis:”Müslüman, müslümanın kardeşidir.” (Riyazussalihin)

Hayat süreci devam ederken insanlık her zaman her türlü konuda birbirlerine destek olmalıdırlarki huzur ortamı sağlana bilsin. Kadınıyla erkeğiyle ,zenginiyle, fakiriyle ,herkes ilahi huzurda eşittir; fakat menfeaat uğruna, herkes kendisini üstün görerek haklı olduğunu zanneder ;işin aslı ise doğru inanca göre yaratıcının emir ve yasaklarına uyarsa; kazançlı odur! Ayet:“ Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir. ( Tevbe:71)

Her daim bu şekil yapıldığında insanların eksik ve gedikleri görülür ayrım yapılmadan, yardım yapılarak ,destek olunur.

Asla bencilik ve inanç adına seviyesizlik yapıldığında ne kendisine nede başkalarına faydası olur. Hayatı boş ve çıkılmaz görür; buda her iki cihan sistemini tehlike çemberi içerisine atmış olur. Halbuki Allahın nimetleri sayısız kullanma şükür ve ikram hibe yardımlaşma içerisinde olduğunda herşeyi daha değişik olur. şu devirde insanlık neden kaybediyor inanç adına yardımsızlık, rehbersizlik ,ilgisizlik ibadetsizlik ve duasızlık herkesi değişik boyutlara alıp götürüyor. Ayet:“üstünlüğün ancak takva ile/Allah karşı gösterilen saygıyla olduğuna” (Hucurat 13)

Sonuç itibarıyla insanlığın derdine derman olabilme ;yetimin fakirin elinden tutabilme ;saygı ve sevgiyi takip edebilmek Allahın yanında geçerli olan islamı (Ayet: "Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır."Aliimran19) yaşamakla buda kuran-ı kerimi herkes kendi dilinden, okuyarak, anlayarak, hayatına uyguladığı zaman; herşey çözüme ulaşmış hayat akışı dahada kolaylaşmış olur. Ne mutlu islam adına insanlığa yardımcı olabilenlere!!!

  • Tarih: 16.01.2018 03:06
  • Güncelleme: 16.01.2018 00:12