İmtihan Dünyasında, Bir Yolcu Gibi Hayatı Takip Edebilmek...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

İmtihan Dünyasında, Bir Yolcu Gibi Hayatı Takip Edebilmek...

Hayat devam ederken Yaratılışının hikmeti olan kulluk imtihanı İnsanın çekileceği mekan ise yeryüzüdür. Ardından kendisine birbirini takip eden iki hayat verilir. Birincisi dünya hayatı; fani, kısa ömürlü ve kazanca dönüştürülmesi gereken bir hayat. İkincisi ise ahiret hayatı; ebedi, ölümsüzlüktür. Dünya tarlasında ektiğini biçeceği, sevap ve günah olarak yapıp ettiklerini eksiksiz göreceği hasat mevsimidir. Geçici olan dünya hayatına şüphesiz bizler de bir gün veda edeceğiz. “Durun, bana biraz zaman tanıyın. Bu son yolculuğum için gerekli hazırlıkları yapayım” dahî diyemeden. Kim bilir belki de eşimiz, dostumuz ve sevdiklerimizle helalleşemeden. Zira, Rabbimizin kapımızı ansızın çalacak bir hükmüdür ecel denen ölüm gerçeği!

Hepimizin inandığı bu gerçeğe rağmen, çabucak geçip giden dünya hayatına kendimizi kaptırıyoruz çoğu zaman. Gündelik meşgaleler, yarına dair hesap ve hayaller. Bazen ihtiras, daha iyi olma kaygısı. Bazen bütün ruhumuzu kuşatan ve mahkum eden benlik duygusu; dünyaya özgü endişeler; bir birimize yabancılaşıyoruz, toplum içerisinde yalnız kalıyoruz. Yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinden bizi uzaklaştırıyor. Bu gayeden uzaklaştıkça hem kendimize hem insanlığa hem de Yaratan’a karşı sorumluluklarımızı unutuyoruz. yerine göre inancımızı ibadetlerimizi fiili ve manevi dualarımızı yapamaz hatırlayamaz hale geliyoruz!

Yüce Rabbimiz, “Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”kasas 77

Hadis:“Dünyada kimsesiz bir garip yahut bir yolcu gibi ol!”Buhârî, Rikâk,3.

Dünyanın, ahirete doğru meşekkatli bir yol olduğunu hatırlatır. İnsanın, yoldaki işaretlere riayetiyle ahiret yurdundaki konumunu kendisinin belirleyeceğini vurgular. Buna göre girdiğimiz yol bizi ya huzura ya da hüzne götürür. Tercih insanlara bırakılmıştır.

Peygamberimiz (sav)in hayatı Allah’a kul olmanın, ahlakın, sadakatin, insanca yaşamın ve ebedi mutluluğa ulaşmanın anahtarıdır. Onun bizzat yaşantısı bize örnek olmakla birlikte sözleri de gerçek bir mümin olabilmenin hazine ve şifrelerini taşır. “Şüphesiz Allah bizimle beraberdir” tevbe 40

islama göre mümin inancını hücrelerine kadar dillendirendir. Herkesin onu terk ettiği anda onu terk etmeyen bir mevlası olduğuna inanandır. Mümin, güzel Ahlaka, âdâba, erdeme saygı ve sevgiye huzura takdir edilen seviyeye layık olmalıdır.

Herkes dünyada inancın askeri ; istasyonde bekleyen misafir, ahirete uçan bir yolcudur!

Hayatın her diliminde çeşitli kaza, bela ve musibetlere göğüs geren ,islamla, sabırla, şükürle ,karşılayan bir kula olabilmektir!!

“Onlar, her yıl bir veya iki kez (çeşitli belalarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar.Tevbe 126”

  • Tarih: 08.10.2018 19:32