Herkes İnanç Adına Kendisini Sorgulamalıdır...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Herkes İnanç Adına Kendisini Sorgulamalıdır...

Sorumluluk güven isteyen samimi sadıkane sözünde duran her işini zamanında yapabilme duygusu taşıyan özelliklerdendir.

Dünya genelinde insanlk inanç adına sorumluluk duygusuyla uzaktan yakından ilgi ve alakaları olamdığından insanlık sefil perli perişan zengini aşırı zengin fakiri aşırı fakir ortada kalanların canları çıksın sistemi hakim maalesef. Ayet:“Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe dalâlete düşmüş kimseler size asla zarar veremez.” Mide 105

Yaratıcı inançta neyi söyluyorsa insanlık, tam tersini yapıyor kendi fikir ve idiolejisine göre egolarını tatmin ve takip etme sistelmiyle bocalayıp duruyor.

Ayet:İbadetin dünyevî beklentilerden ve gösterişten uzak olması kadar güzel davranışa dönüşmesi ve devamlılığı da önemlidir. Ayet:( Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.Hicr,99.

Hayatımızın her diliminde sorumluluk duyguları devamlı olmalıdır ki huzur sistemi elde edilsin.

Hadis:Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Buhâri, Rikâk, 18

İnsanlar her türlü verilen nimetlerin kıymetini bilmedikleri nankörlük yaptıklarından dolayı her türlü şeylere maruz kalıyorlar.

Hadis:“İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır sağlık ve boş vakit”Buhâri, Rikâk,1.

Sorumluluk sahibi kişi, her daim görev bilinciyle yaşar. Hayata, olaylara ve kâinata ibret nazarıyla bakar. Bu dünyada başıboş bırakılmadığını; her bir nimetin, her bir sözünün, her bir işinin bir gün hesabının sorulacağını gayet iyi bilir. Sorumluluk duygusu taşıyan kimse, hayatının her alanında samimiyet ve dürüstlüğü, ahlak ve fazileti kuşanır. Yalan, iftira, hile, aldatma gibi türlü kötülüklerle kendisine ve çevresine zarar vermez.

Ayet: “Sakın kendinizi kusursuz görmeye kalkışmayın! Çünkü Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.”Necm,32

Ayet:Kitabı okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup iyiliği başkalarına mı emrediyorsunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”Bakara, 44.

Sorumluluk bilinciyle hareket eden kişi, iyiliği önce kendisi şiar edinir. Özüyle, sözüyle çevresine örnek olur. Zira şu bir gerçektir ki; iyilik yolunda yürümeyen, başkalarını iyiliğe yöneltemez. Kötülüğün esiri olan, başkalarını kötülükten uzak tutamaz. Hak ve hakikatin hizmetkârı olmayan, başkalarına hak ve hakikati öğretemez. Erdemli bir duruş sergilemeyen, başkalarına ahlak ve fazilette örnek olamaz. Yeryüzünün en değerli insanlık ve iman nimetinin kıymetini bilelim. Bu nimetlerin bizlere sorumluluk yüklediğini asla unutmayalım. Kendimizle, Rabbimizle, sorumlu olduklarımızla ilişkilerimizde samimiyeti elden bırakmayalım. Önce kendi sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha sonra çevremize güven ve sorumluluk duygusu aşılayalım. Ve hep beraber Rabbimizin rızasına kavuşmak için çabalayalım. İnsan, bu dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcudur. İnsan bu dünyada iyi, hayırlı ve faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar ortaya koymak için vardır. Kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak insanın en temel görevidir. Ne hazindir ki günümüzde İnsanoğlu her geçen gün vicdan, adalet, şefkat ve merhamet gibi yüce değerlerini yitiriyor.

Ayet:Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz, birbirinize düşmandınız da O, kalplerinizi birleştirmişti. O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O, sizi oradan kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.Al-i İmrân, .”1

  • Tarih: 18.04.2018 15:28
  • Güncelleme: 18.04.2018 15:29