Hayata ve İnsanlara Faydalı Olmanın Kuralları...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Hayata ve İnsanlara Faydalı Olmanın Kuralları...

Dünya hayatı devam ettiği sürece insanlar toplu olarak birarada ikamet etmeleri yardımlaşmaları sorumluluklarının bilincinde olmaları inanç sistemiyle yaşanılan hayat düzenini dengede tutarak herkese islam ve insanlık adına faydalı olması görevleri arasındadır.

İnsanların başta kendilerine, ailesine, akrabalarına, çevresine milletine, devletine, hulasa, herkese faydalı olma kapasitesinde mükemmel bir şekilde yaratılan mahlukat olarak inançla, kararlılıkla güvenle emin adımlarla faydalı olan hedeflere ulaşması kaçınılmaz görevlerindendir?

Yapmış olduğu ve sorumluluk taşıdığı her işte görevde ilahi adaletin gözetilmesi, istişare içerisinde isabetli doğru karalar içerisinde istenilen arzu edilen seviyeye ulaşma yönünde gayretli her daim çalışkan olduğunu belirten insan modeli olabilmektir!!! islamda ki emir ve yasaklar konusundaki titizlik her zaman hatırlanmalı “Kitabı okumakta olduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi nasıl unutursunuz? Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?” (Bakara 44)

Kur’ân-ı Kerîm, geçmiş ümmetlerin hallerini misâl vererek bizim onlardan ibret almamızı, düştükleri günah, isyan ve hatalara düşmememizi öğütler. Bu âyette, iyiliği emretmeyenlere değil, iyilik fiilini işlemeyenlere bir ikaz, bir ihtar ve tehdit vardır. Bu sebeble Allah Teâla Kur’an’da iyi ameller işlemeyi emredip de, kendileri yapmayanları kötülemiştir. Çünkü böyleleri, Allah’ın haramlarını önemsemeyen, hükümlerini hafife alan, ilmi kendisine fayda vermeyenlerdir.

Bir insanın söylediği sözün, ettiği nasihatın bir kıymeti ve kalblerde meydana getireceği bir tesir arzu edilir.

Boş sözler, boş emirler bu tesiri nasıl icra edebilir?

Doğru sözlülük ve verdiği sözü yerine getirmek, hakiki imanın gereklerinden biridir. Mü’minlere yalan söylemek yakışmadığı gibi, verdiği sözden caymak ve sözünün zıddını yapmak da yakışmaz.

insanlar her zaman sağlam inanca göre kuralları takip etmesi yücelik derecesini sağlayacaktır; bunun terside zarara uğratacaktır! şu üç ayeti hatırlamak görevimiz olmalıdır?

“Kitabı okumakta olduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi nasıl unutursunuz?” Bakara 44.

“Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?” Saf 2-3.

“Ben size yasakladığım şeye kendim aykırı davranmak istemiyorum; dilediğim, gücümün yettiği kadar bozuk düzeni düzeltmekten ibarettir; başarım da yalnızca Allah’ın yardımıyladır; O’na dayandım ve sadece O’na yöneliyorum” Hûd sûresi 88.

  • Tarih: 01.11.2017 03:53