Geçen Yıldan İbret ve Örnek Alma...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Geçen Yıldan İbret ve Örnek Alma...

Tüm canlılar için hayat başlangıcı ve sonucu vardır bizlerde insanlar olarak imtihan içerisinde yolumuza devam ederken doğumla ölüm arasında yaşanılan süreç saat gün hafta ay sene olarak devam eder gider.

Ayet:Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir.Tevbe 36

Önemli olan her zaman ibret ve örnek alarak inancımıza göre ibadetli sağlam insan islama göre mükemmel imanlı müslüman olmak hepimizin isteği arzusu ve hedefidir!

Bugün yine ömür sermayemizden bir sayfanın daha azaldığı günün arafesindeyiz.

Yaratıcı her canlıya da insana da bir ömür takdir etmiştir. Diğer canlılardan farklı olarak akıl nimetiyle donattığı insanı, mükellef kılmış, bir ömür boyunca tüm yapıp ettiklerinden ve yapması gerektiği halde ihmal ederek yerine getirmediği şeylerden sorumlu kılmıştır. Bu sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmesi için de onu yalnız bırakmamış, aklına rehberlik etmek üzere inançlar,peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Yani insana mazaret teşkil edebilecek hiçbir boşluk bırakmamıştır. Tabiri caiz ise, Allah Teala yarattığı her kuluna yetecek ve kendisi tarafına düşen bütün görevlerini yerine getirmiş, artık sorumluluk vermiştir. İşte bu noktada insana düşen görev, hayatını ve yapıp ettiklerini düşünmek ve değerlendirmektir. Senenin son günleri yaşanırken islam dışındaki dinleri müslümanların takip ve taklit etmesi

Benzemesi hatta daha ileri giderek onlardan fazla eğlenmesi önem ve değer vermesi manidardır.

"Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1985, II/50)

Çünkü sorumluluk hissi bitmiş inancı yaşama istahı kaybolmuş ibadet ve dua özelliğini unutmuş Allaha karşı inancını güvenini boşa çıkarmış nefsinin yardımıyla şeytani duygu ve düşüncelerin esiri olmuş!

Ayet:Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?casiye 23

Ne yaptığını nereye gittiğini nasıl gideceğini ne sonuçlarla karşılaşacağını hesaplayamaz zavallı insan durumuna gelmiş

Bir an evvel insan müslüman inançlı olduğunun farkına vararak ibdet ve dualara dönmesi kurtuluşu huzuru refahı islamda araması doğru seçim olacaktır.

Ayet:“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”Âl-iİmrân 104

Yaşanılan geçmiş yıldan ibret örnek alarak yeni yılda daha az yanlış yapma sorumluluk alarak başarıya ulaşma duygu ve düşünce içerisinde olmayı niyaz eder herkesin yeni yılının 2020 hayırlı olmasını insanlığa ve insanlarımıza huzurlu mutlu olmasını dilerim…

  • Tarih: 30.12.2019 14:05