Başımıza Gelen Felaketlerin Nedenleri Nelerdir...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Başımıza Gelen Felaketlerin Nedenleri Nelerdir...

Yaşanılan dünyada sürecinde; insanların hayatı devam ederken ilahi sitemin, gönüllerde yer etmesi zaman diliminin her anında uygulama safasında yer alması inançlı insanların, ruhunda kalbinde taht kuran bir duyguyla iki cihan saadeti sağlama yönünde vesile olan hayat rehberi kuran-ı kerimin okunarak, anlayarak, hayatın her diliminde uygulanması, ancak kurtuluşa götüren bir sistemdir.

İnsanlığı her zaman diliminde felakete götüren nedenler nelerdir diye düşünecek olursak herkes için geçerli olan kuralların hatırlanması ve yaşanması, uygulanması, kaçınılmazdır!

1)inanaç : Dünya genelindeki insanlar neden hep sorunlu dersek herkes kendi inanmış oldukları inanç sistemlerini hayatlarında yaşamadıkları içindir? Ayet:De ki: «Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)» Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz.(Yunus 101)

2)iman : Ayet: Şüphesiz iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.(Bakara 62)

3)ibadet : Ayet: Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!(Bakara 152)

4)idrak : Ayet:(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.(Enam 104)

5)icraat : Ayet: Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O'dur.(Furkan 47)
Ayet: Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.(Necm 39)

6)Tevekkül : Ayet: Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette «Allah'tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar.(Zümer 38)

7)istişare: Ayet:“Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler” (Şura 38)

Hadis:“Kim bir işe girişmek ister de, o hususta Müslüman biri ile müşavere ederse Allah onu işlerin en doğrusunda muvaffak kılar.” (Kütüb-i Sitte, 16. Cilt)

  • Tarih: 14.12.2017 05:06
  • Güncelleme: 14.12.2017 02:07