Afet ve Musibetlere Sabır Gösterme...

Köşe Yazıları / Hakan Karadağ

Afet ve Musibetlere Sabır Gösterme...

İmtihan süreci içerisinde insanlar olarak yaratıcının bizleri sabırla şükür arasındaki yaşanılan hayatın doğru yanlış her ikisinin dengede tutulması haram ve helal kurallarının takip edilmesi dünyalık ve ahiretlik huzur ve mutlulukların sağlanması biz insanlar için vaz geçilmez ilahi sistem ayarlarıdır! bundan dolayıdır ki başımıza her türlü şeyler gelir geçer bizler yeterki sabretmesini bilelim.

İslâm ahlâkında âfet insan nefsinin kötü eğilimleri ile dış organların kötü fiil ve hareketleri hakkında kullanılmış istem içi ve dışı durumlar.

Musibet, Ansızın gelen belâ, sıkıntı, hoşlanılmayan şeyler, hedefine isabet eden insana şiddetle dokunan hâdise ve felaketler demektir.

Afet ve musibetin akabindeki değişim sürecinede bela diyebiliriz.Belâ, Allah’ın insanları denemek için verdiği maddi ve mânevi sıkıntı, dert, külfet. Kur’an-ı Kerim’de ise “eskimek; denemek, sınamak; gam, musibet, darlık ve sıkıntı” manalarında kullanılmıştır.

Ayet:“Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, birazda mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!” (Bakara 155)

Hadis:“Asıl sabır, musîbetin ilk ânında olanıdır” Sabır o kadar güzel bir haslettir ki, birçok fazilet onun ile olgunlaşır. Sabrın önemini ifade eden birçok âyet ve hadis vardır: Ayet:“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153) Bir musîbet ne kadar elîm ve büyük olursa olsun, âyette de belirtildiği gibi Allah o kuluyla beraberdir, o musîbet hakikatte musîbet sayılmamalıdır. Bir kul için bundan daha büyük bir izzet, şeref ve lütuf olabilir mi?

Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir

Oluşma hızına göre afetler!

1-Yavaş gelişenler!:İklim değişiklikleri, küresel ısınma

Kuraklık,Kıtlık, açlık,Erozyon ve çölleşme

2-Hızlı gelişenler!:

Depremler,Sel ve su taşkınları,Toprak kaymaları, heyelan

Çığ,Fırtına, hortum ve kasırgalar,Yanardağ patlamaları

Büyük yangınlar,Taşımacılık ve ulaşım kazaları

Beşeri (İnsan kaynaklı) afetler

Doğanın kendi gücü dolayısıyla değil de insanın doğaya olan etkileşiminin aşırılışması sonucunda oluşan afetlerdir. Eğitimsizlik, bilgisizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu ortaya çıkarlar.

Yangınlar, orman yangınları;Salgın hastalıklar

Taşımacılık ve ulaşım kazaları;Teknoloji kaynaklı afetler.

Tıpkı insan kaynaklı afetler gibi eğitimsizlik, bilgisizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu ortaya çıkarlar.

Nükleer, biyolojik ve kimyasal kazalar

Endüstriyel kazalar,Hava kirliliği,Asit yağmuru

Ozon tabakasının delinmesi

Su kirliliği,Toprak kirliliği

Taşımacılık ve ulaşım kazaları vs.

son zamanlarda insanlar her çeşit şeylerin zirvesine çıktı yaratıcısını tanmaz inkar eder duruma geldi? Hayatında şükrü düşünceyi hamd etmeyi sildi attı. sadece nefsani ve şeytani duygu ve düşüncelerin esiri olarak hayat sürdürmeye çalışıyor fakat hep kaybediyor. herkes kendi yaşantısının değerlendirmesini inancına göre yapması doğru olanları takip etmesi herkes arasında huzur ve mutluluk sağlıyacağını unutmamalıdır.

Ayet:“İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der.’’(Fecr,15-16)

  • Tarih: 02.02.2020 04:36
  • Güncelleme: 02.02.2020 04:37